Categorie Informatiebeveiliging

ISO 27001 audit

ISO 27001 audit

De ISO 27001 audit maakt een groot deel uit van het certificeringsproces. De audit omvat een interne en externe beoordeling van het managementsysteem. Tijdens de ISO 27001 audit wordt de organisatie beoordeeld op de eisen van de ISO 27001 norm…

Voldoen aan NEN 7510 verplicht voor ziekenhuizen

BRL-6000-25
Eind 2023 is het voor ziekenhuizen verplicht om aantoonbaar te voldoen aan de NEN 7510. De NEN 7510 certificering heeft betrekking op de informatiebeveiliging van ziekenhuizen, de norm houdt zich gedeeltelijk bezig met de continuïteit van informatiesystemen. In de NEN 7510 zijn richtlijnen opgenomen die ervoor zorgen dat ICT-storingen voorkomen kunnen worden en hoe in een voorkomend geval de invloed van de storing op de patiënten en het ziekenhuis geminimaliseerd blijft.