E-learning Risicomanagement

E-learning Risicomanagement
Tijdens de laatste update van de ISO 9001 is de term ‘risk based auditing’ sterk naar voren gekomen. Dit houdt in dat bedrijven actief moeten handelen bij processen die een risico vormen en dit ook terug moet komen in de interne audit planning. Daarnaast moeten bedrijven bij voorbaat al risico’s in kaart brengen en een plan van aanpak hiervoor opstellen. Maar wat betekent dit concreet voor jullie organisatie en waar moet je beginnen om te bepalen wat je risico’s zijn en welke processen hieronder vallen?

Waarom deze e-learning?
Met deze e-learning word je stap voor stap door de wereld van risicomanagement geleid. De eerste stap hierin is wat risicomanagement in theorie betekent. Wanneer je hier een goed beeld van hebt ga je dit vertalen naar je eigen organisatie. Waar liggen de zwakke plekken en kansen? Zwaktes worden van een ander perspectief belicht, je gaat hier nu namelijk acties op uitzetten! Een SWOT-analyse is een handige tool om hierbij te gebruiken. Middels de PDCA-cyclus (plan do check act) wordt er stap voor stap uitgelegd wat de vertaling hiervan is naar risicomanagement. Elke stap is makkelijk terug te vinden en staat overzichtelijk uitgelegd.

Bij deze e-learning is enige basiskennis vereist over managementsystemen. Je gaat namelijk aan de slag met de eerder genoemde SWOT-analyse tevens als de flowcharts die ook voorbij zullen komen. Wanneer je nog niet bekend bent met managementsystemen is het verstandig om eerst de e-learning ‘basis van managementsystemen’ te volgen. Hier komen alle belangrijke elementen om een goed managementsysteem neer te zetten aan bod. Een goede structuur is een vereiste bij ISO 9001 waar het risicomanagement een onderdeel van is.

Wat kost de e-learning risicomanagement?
Deze e-learning is voor € 90,- excl. BTW beschikbaar. De afname is per drie maanden.

Lees verder

E-learning Interne Auditvaardigheden

E-learning Interne Auditvaardigheden
Bij een goed functionerend managementsysteem en de geïmplementeerde ISO normen, moet er minimaal één keer per jaar een interne audit plaatsvinden. Bij een interne audit wordt er gericht gekeken naar de processen en hoe deze ingericht zijn. Simpel gezegd: Doe we wat we zeggen dat we doen en is de uitkomst zoals wij wensen? Deze audits kunnen gehouden worden door eigen werknemers of door een externe partij. Dit kan per organisatie verschillen en beide gevallen kunnen een goede basis bieden. De opmerkingen en/of afwijkingen worden meegenomen voor het jaar daarop om een continue verbetering te kunnen waarborgen.

Waarom deze e-learning?
De e-learning ‘interne auditvaardigheden’ neemt de gebruiker mee naar wat er allemaal bij een interne audit komt kijken. Waar moet je op letten? Wanneer is iets een opmerking en wanneer een afwijking? Wat is het algehele nut van een interne audit? Op al deze vragen en meer wordt er antwoord gegeven in deze e-learning. Veel organisaties zien vaak tegen interne audits op, want er wordt kritisch naar gekeken naar de processen. Echter is een interne audit juist een kans om dingen op te kunnen pakken waardoor het bedrijf blijft ontwikkelen en verbeteren. Wanneer je organisatie ISO 9001 gecertificeerd is vindt elke drie jaar de hercertificering plaats. Door ieder jaar actief aan de slag te zijn met je managementsysteem en interne audits uit te voeren op dit systeem zul je tijdens de hercertificering niet voor grote verassingen komen te staan. Het zorgt ervoor dat de organisatie al op de hoogte is van wat er speelt en wat er nog beter kan.

Deze e-learning neemt je mee in het proces over interne audits en kan toegepast worden op zowel een managementsysteem als een ISO norm. Het biedt handige tools om een proces inzichtelijk te maken en je krijgt handvatten om zelf aan de slag te gaan!

Wat kost de e-learning interne auditvaardigheden?
Deze e-learning is voor € 145,- excl. BTW beschikbaar. De afname is per drie maanden.

Lees verder

E-learning Context van de Organisatie

E-learning Context van de Organisatie
Een bedrijf bestaat al een aantal jaar en de directie besluit om een ISO norm te gaan implementeren. Tijdens het bestuderen van de inhoud van deze norm komt naar voren dat de ‘context van de organisatie’ een belangrijk onderdeel is van het managementsysteem en op veel gebieden terug zal komen. Alleen wat houdt ‘de context’ nu precies in en hoe bepaal je dit?

Waarom deze e-learning?
In de e-learning ‘context van de organisatie’ worden de verschillende kanten belicht die hiermee te maken hebben. Denk hier bijvoorbeeld aan stakeholders of een goede scope. Om de context te achterhalen zijn er verschillende methodes mogelijk. In deze e-learning worden drie verschillende methodes uitgelegd en hoe ze functioneel kunnen zijn voor jouw organisatie. Daarnaast is een vertaalslag naar de ISO 9001 gemaakt, waardoor je concreet ziet waarom het belangrijk is om de context goed in kaart te brengen en hoe je dit verder kan helpen in de implementatie. Als laatste is er in het menu ‘de kijk van de auditor’ een samenvatting gegeven van waar de auditor op let en wat je als organisatie kan werken. Oftewel, het is een concrete e-learning die je direct in de praktijk kunt brengen.

Wat kost de e-learning context van de organisatie?
Deze e-learning is voor € 90,- excl. BTW beschikbaar. De afname is per drie maanden.

Lees verder

E-learning Basis van Managementsystemen

E-learning Basis van Managementsystemen
Wanneer er besloten is om een norm te implementeren binnen de organisatie is dit een stap in de richting van het professionaliseren en optimaliseren. Echter komt er bij deze implementatie een hoop kijken en daarom is het van belang om te een goede basis neer te kunnen zetten. Deze e-learning geeft de juiste handvatten om hier gericht mee aan de slag te kunnen.

Waarom deze e-learning?
De e-learning ‘basis van managementsystemen’ helpt je om een goed van start te gaan wat betreft de opzet van je managementsysteem. Het biedt verschillende tools om inzichtelijk te maken wat je als organisatie voor stappen kan nemen om een managementsysteem op te zetten. Tevens wordt er een vertaalslag gemaakt naar de ISO 9001 norm. Deze kwaliteitsnorm staat voor continuïteit, het zorgt ervoor dat organisaties onderling weten wat ze aan elkaar hebben en creëert een omgeving waar een organisatie zichzelf constant verbeterd.

Om een ISO norm te implementeren is een werkbaar managementsysteem al het halve werk. Sommige normen, zoals ISO 9001, zorgen voor een stevige basis. Andere normen kunnen juist goed als toevoeging gezien worden van het al bestaande systeem. Het is dus een afweging wat het beste bij de organisatie past. Deze e-learning zal je in ieder geval bij dit proces helpen.

Wat kost de e-learning basis van managementsystemen?
Deze e-learning is voor € 145,- excl. BTW beschikbaar. De afname is per drie maanden.

Lees verder