Energiebesparing, informatieplicht en activiteitenbesluit

 
Verbruikt jouw bedrijf meer als 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar? Dan heb je informatieplicht en zul je je vanaf 1 juli 2019 moeten registreren bij het E-loket van de overheid. Er was namelijk al een energie besparingsplicht in het leven geroepen voor wet milieubeheer inrichtingen, nu volgt er dus ook een informatieplicht. Voor bedrijven met meer als 250 fte (40 uur werkende personen) of een jaarlijkse omzet van 50 miljoen euro of meer, dan heb je zelfs een jaarlijkse energie auditplicht elke 4 jaar (EED).

Energiebesparing en informatieplicht voor mij?
Deze informatieplicht is in het leven geroepen vanwege het feit dat de overheid de duurzaamheid nooit heeft kunnen monitoren. Er is nu een online tool waarop bedrijven deze gegevens kunnen invullen, waarbij de overheid deze nu makkelijk kan bijhouden.

Niet zeker of je hier bij hoort? Een versimpelde uitleg van een Wm-inrichting zou zijn dat als er binnen jouw organisatie of instelling bedrijfsmatig activiteiten plaatsvinden, die door mensen worden uitgevoerd, én minstens één van deze activiteiten van toepassing zijn in het besluit omgevingsrecht (BOR) met nadelige gevolgen voor het milieu, dan wordt je wel gezien als Wm-inrichting. Je kunt er via deze check snel achter komen of je bedrijf onder de Wm-inrichting valt of niet.

Voor de besparingsplicht geldt dat er maatregelen genomen moeten worden omtrent energiebesparing en duurzaamheid. Bij de informatieplicht zul je per Wm-inrichting moeten aangeven welke maatregelen jij wel en niet hebt genomen om energie te besparen. Deze verplichting komt elke 4 jaar terug! De regel is dan ook dat alle kosten voor de genomen maatregelen binnen 5 jaar weer terugverdient kunnen worden aan de hand van besparingen die erdoor volgen. Het gaat dus om duurzame maatregelen.

Hoe doorloop je dit proces?
Welke maatregelen zijn hiervoor beschikbaar? Hoe doorloop ik deze informatieplicht? Wat zijn de gevolgen als ik me er niet aan houdt? Dat zijn zeker belangrijke vragen. Gelukkig heeft de overheid voor 19 verschillende branches al een Erkende Maatregelenlijst (EML) opgesteld. Als je deze maatregelen voor je branche invoert, zou je al kunnen voldoen  aan de gewijzigde energiebesparing regels. De maatregelen zijn namelijk al getoetst aan de eisen van het activiteitenbesluit en de milieuwet. Voor de informatieverplichting staat er een stappenplan online die je kan volgen om te zien of je aan deze plicht moet voldoen, hoe je het doorloopt en welke opties er voor je aanwezig zijn. Mocht je niet voor 1 juli 2019 aan de informatieplicht hebben voldaan dan zul je een boete kunnen krijgen vanaf 1.000 euro per week. Heb je ook nog geen maatregelen doorgevoerd? Dan kun je zelfs een boete van 1.000 euro per week per maatregel erbij krijgen! Het is dus zeer belangrijk om er achter te komen of je hier aan moet voldoen of niet.

Hulpmiddelen en vrijstelling
Het is natuurlijk wel een hele opgave om dit te doorlopen, zelfs met voorbeelden en maatregels. Het kan zelf zo zijn dat je branche er niet bij staat of de maatregelen niet bij jouw van toepassing zijn. Hoe kun je dan verder? Je zou alternatieve maatregelen kunnen nemen, maar deze zouden dan wel gecontroleerd moeten worden door de overheidsinstantie op efficiëntie. Gelukkig zijn ISO 50001 en de CO2 prestatieladder aanwezig. Bedrijven die deze al geïmplementeerd hebben, zullen minder tijd en moeite nodig hebben om aan de plichten te voldoen. Het houden aan deze richtlijnen maakt de informatieplicht en het implementeren van de maatregelen al een stuk eenvoudiger. Deze systemen zijn namelijk ontworpen voor energiemanagement, duurzaamheid, actieve CO2 reductie en zorgen ervoor dat je alle energiezaken overzichtelijk hebt. Niet alleen dat, als je een CO2 prestatieladder certificaat hebt op niveau 3 of het ISO 50001 certificaat hebt, dan heb je geen EED energie auditverplichting meer! Volgens deze richtlijnen voldoe je dan al aan de eisen voor de specifieke energiewet en heb je dus vrijstelling van de audit. Met de CO2 prestatieladder niveau 3 voldoe je ook nog eens automatisch aan de wet milieubeheer. De milieueisen en -wetten worden ook steeds strenger. Er zijn zo doelstellingen om bedrijven hun verbruik met 49% te verminderen tot aan 2023. Een CO2 prestatieladder en energiemanagement ISO zouden hier een goed voordeel bij kunnen geven.

Mocht je meer willen weten laat het ons weten. Wij staan je graag te woord!