Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zonder functieprofielen

Iedere norm vraagt om het vaststellen van rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De meeste organisaties werken met functieprofielen, maar dit gebeurt niet overal. Sommige organisaties kiezen er specifiek voor om dit niet te doen. Toch moet er voldaan worden aan deze …

Lees meer

Managementreview / directiebeoordeling zonder uitgebreide rapportage

Traditiegetrouw is de directiebeoordeling of management review een uitgebreide rapportage waarbij alle elementen uitgebreid worden besproken en belicht. Hierdoor heeft de directiebeoordeling bij veel organisaties ook wel het beeld van een papieren tijger. Er is ook een alternatieve aanpak mogelijk. …

Lees meer

ISO en aanbestedingen

Het najaar breekt weer aan. Dit betekent dat er in diverse branches weer aanbestedingen worden uitgezet voor de projecten van komend jaar. In bijna iedere aanbesteding wordt er gevraagd naar een bepaald certificaat of managementsysteem. Vaak krijgen wij van onze …

Lees meer

ISO 9001 en groeiende organisaties

Een vaak gehoorde reden om een ISO 9001 certificaat te willen behalen, is dat het certificaat wordt geëist door opdrachtgevers. Dat is vaak het moment waarop veel organisaties voor de eerste keer kennismaken met ISO 9001. Niet veel organisaties kiezen …

Lees meer

Hoe beïnvloedt de nieuwe AVG de ISO 9001 audit?

Het is vast geen nieuws meer dat sinds 25 mei 2018 de nieuwe AVG-wetgeving van kracht is. Wat wel nieuw is, zijn de gevolgen voor de ISO 9001 audits. In deze blog leggen we uit hoe de privacywetgeving de audits …

Lees meer

Het uitvoeren van een Stakeholderanalyse

Stakeholders of belanghebbenden: ieder bedrijf heeft ze maar niet iedereen gaat even goed met hen om. En dat is zonde! Het juist inspelen op, en omgaan met stakeholders kan er namelijk voor zorgen dat jouw bedrijf geen onnodige risico’s hoeft …

Lees meer

Werken met risico’s en kansen

Stilstaan is achteruitgang. En daarom is het geen optie om oogkleppen op te zetten en je niks aan te trekken van alles dat er om je heen gebeurt. Maar hoe doe je dat dan, actief bewust zijn van de omgeving …

Lees meer

10 tips om managementsystemen te integreren

Wist je dat je meerdere normen in één managementsysteem kunt integreren? Voorheen werden deze vaak los van elkaar opgezet, maar dit bleek helemaal niet nodig. Onderstaande 10 tips geven je inzicht in de aanpak en integratie voor het realiseren van …

Lees meer

Van organisatiecontext naar strategisch plan

Waarom de kracht van inzicht in je risico’s en kansen in je voordeel werkt. De nieuwe generatie ISO normen kent een directe koppeling met de bedrijfsstrategie en de operationele bedrijfsvoering. Integratie van diverse management systemen is daardoor gemakkelijker en sluit …

Lees meer

5 tips voor het opstellen van een interne auditplanning

Ieder managementsysteem kent het begrip interne auditing. Aan de hand van interne audits moet de organisatie beoordelen of het managementsysteem conform de norm is ingericht en of processen lopen zoals ze zijn gepland. Daarnaast is de interne audit een handige …

Lees meer