Waar moet ik op letten bij de keuze voor een certificerende instantie?

Er zijn zowel binnen als buiten Nederland veel certificerende instanties. Bij het maken van een keuze qua certificerende instantie is een aantal zaken belangrijk:

Accreditatie vs geen accreditatie
Belangrijk is om vast te stellen of een certificerende instantie is geaccrediteerd voor een bepaalde norm. Accreditatie betekent dat de certificerende instantie door een Accrediterende Instantie wordt getoetst en beoordeeld om zo te voldoen aan de hoogste standaarden. Een certificaat van een geaccrediteerde certificerende instantie heeft dan ook een hogere waarde dan een certificaat van een certificerende instantie welke niet is geaccrediteerd. Accreditatie is namelijk geen wettelijke verplichting!

Of een certificerende instantie geaccrediteerd is, wordt later ook zichtbaar op je eigen certificaat voor de betreffende norm. Het logo van de accrediterende instantie is namelijk zichtbaar op het certificaat.

Keuze vanuit de branche/klant
Vaak wordt de keuze gemaakt om te kijken welke certificerende instanties bekend zijn in de keten. Zo hebben diverse certificerende instanties een branche waarin ze meer aanwezig zijn dan andere branches. Soms hebben zelfs klanten een voorkeur. Als een klant een eis stelt voor certificering dan benoemen zij soms welke certificerende instantie hun voorkeur heeft voor een bepaalde norm.

Prijsvergelijking
Er zitten nog altijd behoorlijke verschillen tussen de tarieven van de certificerende instanties. Voor iedere norm zijn tijdstabellen vastgesteld, echter hierin is enige bewegingsvrijheid. Daarnaast zitten er behoorlijke verschillen tussen de dagtarieven en aanvullende tarieven van de verschillende certificerende instanties. Vraag dus altijd meerdere offertes op om tot een goede prijsvergelijking te komen. Kijk daarbij ook naar alle aanvullende voorwaarden die gesteld worden, zoals reiskosten en administratiekosten voor het opstellen van een certificaat.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op, wij geven je graag advies!