Alles over de Safety Culture Ladder

Wat is de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder is een tool waarmee je het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie meet. De Safety Culture Ladder bestaat uit 5 treden. Hoe hoger een organisatie zich bevindt op de ladder, hoe pro actiever zij omgaan met veiligheid en bewustzijn. Het doel van de Safety Culture is de veiligheid, het gedrag en het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers te verhogen, waardoor er minder incidenten en ongevallen plaatsvinden.

Vanaf 1 januari 2025 is trede 3 van de Safety Culture Ladder voor organisaties verplicht en is trede 2 niet meer voldoende. Begin daarom nu al met het maken van de stap van trede 2 naar trede 3, zodat je beheerst en op een rustig tempo aan de slag kan gaan met de veiligheidscultuur.

Wat is veiligheidsbewustzijn?

Wat is veiligheidsbewustzijn en wat houdt dit precies in? Daar geven wij graag antwoord op. Veiligheidsbewustzijn is de mate waarin medewerkers zich bewust zijn van de gevaren op de werkvloer. Wanneer een organisatie bewust bezig is met veiligheid, herkennen de medewerkers risico’s op tijd en maken zij de juiste keuzes waar het gaat  over veiligheid. Dit is effectief als iedereen, van directie en management tot de mensen op de werkvloer, hier bewust mee omgaan.

Hoe hoger de mate van pro activiteit rondom veiligheid en bewustzijn, hoe hoger de organisatie presteert op de Safety Culture Ladder. Een bedrijf geeft aan op welke trede zij zich wilt certificeren, waarna een certificerende instelling een audit komt afnemen om te controleren of het bedrijf daadwerkelijk zo presteert op de genoemde trede. De auditoren beoordelen feitelijk in welke mate veiligheid en gedrag een rol spelen binnen de organisatie.

Hoe verhoog ik mijn veiligheidsbewustzijn?

De veiligheidscultuur van een organisatie speelt een grote rol bij een audit van de Safety Culture Ladder. Tijdens een externe audit gaan de auditoren medewerkers observeren, interviewen en toetsen om na te gaan in hoeverre de medewerkers pro actief omgaan met veiligheid en bewustzijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om het veiligheidsbewustzijn te verhogen, we zetten er een paar voor je op een rijtje:

Ga regelmatig het gesprek aan:
Ga het gesprek met elkaar aan, gewoon tijdens de dagdagelijkse koffie, maak veiligheidsbewustzijn bespreekbaar en geef iedereen de ruimte om te kunnen spreken. Zo vergroot je de motivatie om bewust om te gaan met veiligheid en gedrag. Je kunt ook bijeenkomsten of lezingen inplannen, of nodig inspirerende sprekers uit. Maak veiligheid een vast onderdeel van je overleg structuur. Wat ging goed en wat ging niet goed de afgelopen periode? Welke speerpunten zijn belangrijk?

Observatieronde:
Tijdens een observatieronde observeer je medewerkers en kijk je naar hun handelen op het gebied van veiligheid, dit gaat echt om een gedragsobservatie. Dit is géén checklist invullen maar echt waarnemen. Ga altijd in gesprek met je medewerker zodat die zich bewust is van de situatie, wat deed de medewerker goed en wat kan in de toekomst anders worden aangepakt. Een observatie is niet geslaagd zonder gesprek met de geobserveerde medewerkers.

Inspectie van de werkomgeving:
Tijdens een inspectie op de werkomgeving kijk je naar de kwaliteit, omgeving (milieu) en veiligheid van de werkomgeving. Denk hierbij aan: gereedschappen, PBM’s, orde en netheid, afzettingen, auto van de zaak, technische voorzieningen etc. Dit kan zeker wél een checklist zijn. Bespreek de resultaten altijd met de medewerkers.

Maak een risicoanalyse:
Met een risicoanalyse beschrijf je de risico’s, gevaren etc. in jouw organisatie of het project. Zo zijn de medewerkers op de hoogte van de mogelijke gevaren en kunnen hier de  juiste maatregelen tegen nemen. Hou een risicoanalyse gedurende een project ook actueel en bespreek wijzigingen. Zo laat je zien actief bezig te zijn met veiligheid.

Verschil Safety Culture Ladder en Veiligheidsladder

De Safety Culture Ladder was oorspronkelijk een product van ProRail, genaamd Veiligheidsladder. In 2016 nam de NEN de Veiligheidsladder over en hernoemde het, na een grote internationale slag, de Safety Culture Ladder. Met Veiligheidsladder en Safety Culture Ladder wordt dus hetzelfde bedoeld.

Safety Culture ladder verplicht

Organisaties die de Code Veiligheid in de bouw (GCVB) hebben ondertekend hebben afspraken gemaakt om veiligheid te verhogen. Het is nu verplicht om veiligheidsbewustzijn mee te nemen in contracten en aanbestedingen. De afspraken die voort komen uit de GCVB noemen we Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). De ViA is van toepassing op organisaties die de Governance Code Bouw hebben ondertekend, organisaties die meer dan 5 medewerkers in dienst hebben en als de contractwaarde meer dan €100.000 bedraagt.

Tijd genoeg? Of toch niet…

De ViA heeft vastgesteld dat per 1 januari 2025 trede 3 verplicht is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Trede 2 is dus vanaf dat moment niet meer voldoende!

1 Januari 2025 lijkt nog lang te duren, je denkt misschien dat je nog tijd genoeg hebt. Maar let op:  hoe eerder je begint met het maken van de stap van trede 2 naar trede 3, hoe beter je bent voorbereid en hoe beter de basis is. Gebruik de tijd die er nog is en ga hier nu al mee aan de slag. Op die manier kan je op een veel rustiger tempo aan de slag en zorgt het voor een veel relaxtere sfeer. Dat is voor iedereen prettig. Het aanpassen van de veiligheidscultuur en bewust omgaan met veiligheid binnen een organisatie is niet iets wat je zomaar even doet. Hou er dus rekening mee dat je hier snel mee begint!

Wil je meer lezen over trede 3 van de Safety Culture Ladder? Download hieronder onze brochure.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Safety Culture Ladder certificaat

De Safety Culture Ladder kent vier verschillende producten: SCL original, SCL certificaat, SCL Light statement en de Approved Self Assessment. Het verschil in deze producten zit in de intensiteit van de audits en het document dat hierbij wordt afgegeven. Hieronder leggen we de verschillen in het kort uit:

  • SCL original: de SCL original is drie jaar geldig. In elk van deze drie jaren vindt een 100% audit plaats. Bij dit product ontvangt de organisatie een certificaat van de behaalde trede.
  • SCL certificaat: het SCL certificaat is drie jaar geldig. In het eerste jaar vindt een 100% audit plaats en in de volgende twee jaren een 40% audit. Deze 40% audits zijn minder intensief, maar de organisatie moet wel aan alle eisen voldoen. Bij dit product ontvangt de organisatie een certificaat van de behaalde trede.
  • SCL Light: de SCL Light is drie jaar geldig. In het eerste jaar vindt een 40% audit plaats en in de volgende twee jaren vindt er een controle plaats op het actieplan dat de organisatie heeft opgesteld. Bij dit product ontvangt de organisatie een statement met een indicatie van de trede waarop zij presteren.
  • Approved Self Assessment: met dit product voert de organisatie een zelfevaluatie uit. De input van de zelfevaluatie kan de organisatie gebruiken om een GAP-analyse op te stellen en vervolgens een actieplan. In het actieplan staat aangegeven hoe de organisatie de veiligheidscultuur gaat verbeteren. In het tweede en derde jaar kijkt een auditor naar de progressie die is geboekt en gaat hij na of dat de acties uit het actieplan daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Bij dit product ontvangt de organisatie een document waarin te zien is dat de juiste stappen zijn genomen om vervolgens een self-assessment af te nemen. Bij dit product wordt geen indicatie gegeven van de trede waarin de organisatie zich bevindt.

Heb je hulp nodig bij het behalen van je Safety Culture Ladder certificaat? Vraag eenvoudig een offerte aan of bekijk onze Safety Culture Ladder pagina voor meer informatie.

Stel je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email