Intensieve begeleiding

Je wilt binnen je organisatie een managementsysteem opzetten of updaten dat voldoet aan de laatste eisen van een bepaalde ISO norm, maar je hebt niet voldoende tijd en kennis. In dit geval is de inzet van een coach niet voldoende om een goed systeem te realiseren. Je bent dan beter gebaat bij een intensieve- begeleidingstraject. Onder intensieve begeleiding verstaan we het volledig implementeren van alle normonderdelen, het laten beschrijven van processen en het uitbesteden van het schrijven van diverse documentatie. Op deze manier zorg je ervoor dat binnen de organisatie de tijd zo efficiënt mogelijk wordt benut en dat er een praktisch en werkbaar systeem ontstaat. Tijdens dit traject gaat de consultant voor een korte periode als het ware onderdeel uitmaken van je organisatie en word je intensief begeleid. In verhouding met coaching komt de consultant vaker bij je op locatie en neemt hij of zij meer werk uit handen. Op deze manier loop je stressvrij door de implementatiefase en kun je zoveel mogelijk focus houden op de eigen werkzaamheden.

Intensieve begeleiding betekent dus dat je zelf minder tijd hoeft te investeren in het opzetten en beschrijven van het managementsysteem. Hier staat natuurlijk tegenover dat de kosten voor de begeleiding wel hoger liggen dan voor begeleiding met een coachend karakter. Het is daarom belangrijk dat je hier een goede afweging in maakt. Wil je meer weten over hoe begeleiding met een coachend karakter is vormgegeven? Lees dan hier meer over deze vorm van begeleiding of neem contact met ons op.

Misschien ook interessant?

Quickscan: Een snelle analyse uitgewerkt in een projectplan.
Coaching: Sturende en adviserende begeleiding.
Onderhoudstrajecten: Continue verbetering van je systeem.