Safety Culture Ladder veiligheidsladder

Creëer veiligheidsgarantie

Laat je zien dat je een bepaalde trede op de Safety Culture Ladder hebt bereikt, dan laat je zien op welk niveau je als organisatie opereert op het gebied van veiligheid en dus ook op het gebied van kwaliteit.

Geen uitgebreide documentatie

Geen onnodig uitgebreide documentatie
 

icons kam_investeren

100% succcesgarantie tegen vaste prijzen
 

icons kam_Data

Binnen twee weken starten met het project

icons kam_kennis en vaardifgheden

Brede kennis over normen en branches

Wat is de Safety Culture Ladder?
Alles over de betekenis van de norm

De Safety Culture Ladder is een initiatief om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen van bedrijven te meten en te verbeteren. De ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag over vijf treden:

1. Pathologisch
Zolang we maar voldoen aan de wet, verder is niemand er proactief mee bezig.

2. Reactief
Verandergedrag is er alleen als er zich een ongeval voordoet.

3. Berekenend
Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden en systemen zijn aanwezig om risico’s te beheersen

4. Proactief
Veiligheid heeft een hoge prioriteit en er wordt gewerkt aan de problemen die gevonden worden

5. Vooruitstrevend
Veiligheid is volledig geïntegreerd en iedereen houdt zich er aan.

kam-safety-culture-ladder-trede-2-naar-trede-3

Hoe bereid je jouw organisatie voor op de veiligheidsladder certificering?

In 5 stappen naar Safety Culture Ladder certificering

Allereerst ga je inventariseren welke trede jullie verwachten momenteel te staan ten opzichte van de Safety Culture Ladder. Hoe is het gesteld met de veiligheidscultuur en het gedrag van personeel rondom veiligheid? Welke afspraken en documentatie zijn al aanwezig? Hoe wordt er al gewerkt met veiligheidscampagnes en hoe bewust is men op de werkvloer over het onderwerp veiligheid? Als dit in kaart is gebracht maak je eenvoudig een plan voor het implementeren van de Safety Culture Ladder. Ga je het zelf doen of schakel je een externe partij in? Bespreek de behoeftes en wensen van de organisatie en maak een passende keuze!

Op basis van de resultaten van de nulmeting gaan we aan de slag om systematisch en met regelmaat te werken aan de veiligheidscultuur binnen de organisatie. We zetten de nodige documentatie op, bepalen de onderwerpen waar aan gewerkt gaat worden op het gebied van veiligheidsbewustzijn en bepalen hoe er naar de werkvloer gecommuniceerd gaat worden. Procedures worden opgezet waar nodig en veiligheidscampagnes en toolboxen worden voorbereid.

De eisen van de Safety Culture Ladder hebben we nu vertaald naar de nodige aanpak. Nu volgt de uitvoering. Op basis van de gemaakte werkafspraken gaan de nodige verantwoordelijken aan de slag om te werken aan de veiligheidscultuur binnen de organisatie en om de processen uit te voeren volgens de eisen van de norm. 

De Safety Culture Ladder verwacht een proactieve aanpak op het gebied van veiligheidscampagnes, toolboxen en het verzamelen van meldingen van gevaarlijke situaties om continu te blijven verbeteren. Aan de hand van diverse tools gaan we aan de slag om dit goed in de organisatie te implementeren.

Onderdeel van de Safety Culture Ladder is het uitvoeren van gedragsobservaties en werkplekinspecties. Gezamenlijk gaan we deze uitvoeren om vast te stellen in hoeverre er op basis van de toolboxen en campagnes voldoende veiligheidsbewustzijn ontstaat op de werkvloer. Zo toetsen we de veiligheidscultuur in de organisatie!

Er is hard gewerkt om de veiligheidsladder te integreren binnen de organisatie. Het systeem wordt getoetst door een externe auditor van een certificeerde instantie óf je voert een Self Assessment uit zoals hierboven beschreven. Benieuwd aan welke eisen je moet voldoen? Dat onthullen we in de volgende alinea.

De grootste voordelen van de Safety Culture Ladder

icons kam_risico

Bedrijfsrisico’s worden teruggedrongen

icons kam_efficient

Efficiency en uitvoeringskwaliteit verbeteren

icons kam_info beveiliging

Stimuleert veiligheidsbewustzijn

icons kam_Lean Orange Belt

Voordeel ten opzichte van concurrentie

Daarnaast wordt de druk vanuit opdrachtgevers ook steeds groter.
Mede hierdoor zijn er steeds meer grote opdrachtgevers (zoals ProRail) die de veiligheidsladder verplicht stellen.

Welke eisen stelt de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder is volledig gericht op de veiligheidscultuur en het gedrag van de organisatie. Hierdoor is het niet mogelijk om de eisen van de norm af te vinken met ja of nee, bij het wel of niet voldoen aan een norm eis.

Beoordeling van de norm
De beoordeling van de norm wordt per trede gedaan. Per bedrijfsaspect en per trede is er een maximaal aantal te scoren punten vastgesteld. Op basis hiervan wordt met een percentage de prestatie van de organisatie vastgesteld. Het minimaal te scoren percentage loopt per certificerende trede op. Om een hogere trede te bereiken, moet er aan alle gestelde eisen binnen de trede worden voldaan. Je kunt dus voldoen aan een aantal eisen van trede 3 of trede 4, maar in totaliteit op trede 2 worden gecertificeerd.

De opbouw van de SCL
De Safety Culture Ladder is opgebouwd uit 6 bedrijfsaspecten. De eisen waaraan een bedrijf moet voldoen, komen voort uit deze bedrijfsaspecten. Onder deze 6 bedrijfsaspecten zijn 18 bedrijfskarakteristieken verdeeld. De bedrijfskarakteristieken hebben allen betrekking op één van de bedrijfsaspecten. Samen bepalen zij de totale prestatie binnen het aspect.

1. Leiderschap en betrokkenheid

2. Beleid en strategie

3. Organisatie en opdrachtnemers

4. Werkplek en procedures

5. Afwijkingen en communicatie

6. Audits en statistieken

kam-safety-culture-ladder-trede-3

Certificering van de Safety Culture Ladder is verplicht voor alle organisaties die zich inschrijven op aanbestedingen van opdrachtgevers welke zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw.

Vanaf 2022 was trede 2 vereist, vanaf 2025 trede 3.
Vanaf 1 januari 2025 is trede 2 van de Safety Culture Ladder niet meer voldoende en wordt trede 3 verplicht voor bepaalde organisaties. Wil je alvast beginnen om de stap te maken van trede 2 naar trede 3?

Safety Culture Ladder trede 3

Meer lezen over trede 3 van de Safety Culture Ladder, de eisen en de stappen die je dient te nemen? Download onze handige brochure.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Safety Culture ladder

Wat zijn de kosten?

Implementeer de Safety Culture ladder met hulp van KAM consultants
De investering van deze implementatie is afhankelijk van verschillende factoren. Zo speelt de grootte van de organisatie, de wensen en behoeftes een rol, maar ook de huidige veiligheidscultuur in de organisatie. Wij maken graag een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om een eerste beeld te krijgen van de organisatie. Zo kunnen we gezamenlijk kijken naar een passende aanpak.

Praktische oplossingen
Naast advisering kunnen wij voor jouw organisatie praktische oplossingen inzetten om de veiligheidscultuur binnen de organisatie te verbeteren. Denk daarbij aan onze KAM Safety App en Veiligheidscampagnes van Beter met Peter.

Kennismakingsgesprek
Een van onze consultants komt langs en vertelt hoe wij te werk gaan, welke mogelijkheden er zijn binnen een Safety Culture Ladder traject en hoe onze tools en oplossingen kunnen ondersteunen om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken aan de veiligheidscultuur binnen de organisatie.

Offerte op maat
Na het kennismakingsgesprek ontvang je een op maat gemaakte offerte. Gaan jullie akkoord met de offerte en de samenwerking met KAM Consultants? Dan kunnen wij binnen twee weken van start gaan met de implementatie van de Safety Culture Ladder. Vul het contact formulier hieronder in voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

KAM Safety app_veilig werken app 1

Klaar om aan de slag te gaan met jouw Safety Culture Ladder certificering?

Heb je vragen of wil je een vrijblijvend persoonlijk adviesgesprek inplannen met één van onze consultants? Vul onderstaand formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.