Veelgestelde vragen

ISO certificering

Wat is ISO?

Bedrijven krijgen steeds vaker vanuit aanbestedingen of klanten de vraag of er een ISO gecertificeerd managementsysteem aanwezig is. Is dit voor jou ook het geval, dan heb je misschien een aantal vragen. Wij helpen je graag om je wegwijs te maken in de wereld van ISO en daarom hebben we de basisbeginselen voor je beschreven op deze pagina.

Heb je na het lezen van deze informatie alsnog vragen? Dan kun je uiteraard altijd contact opnemen. Onze consultants staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden over deze onderwerpen:

 • Wat is ISO en NEN?
 • Welke normeringen zijn er?
 • Wat zijn de voordelen van een ISO gecertificeerd systeem?
 • Hoe behaal ik een ISO gecertificeerd systeem?
 • Hoe behoud ik een ISO gecertificeerd systeem?

Wat is ISO en NEN?

ISO en NEN zijn beide organisaties die zich bezighouden met het ontwikkelen van normeringen (lijsten van eisen gericht op een bepaald specialisme of onderwerp). ISO is afgeleid van het Griekse woord ‘isos’, dat ‘gelijk’ betekent. Het wordt gebruikt door de International Organization for Standardization. Zij zijn daarmee de internationale concullega van NEN; het Nederlands Normalisatie Instituut.

De normeringen die door ISO worden opgesteld zijn over de hele wereld herkenbaar. Een ISO certificaat heeft daarmee in ieder land dezelfde waarde aangezien de gestelde eisen overal gelijk zijn.

De NEN voert in principe dezelfde werkzaamheden uit als ISO, hoewel zij meer specifiek gericht zijn op Nederland. Wanneer je bijvoorbeeld zelf graag een Nederlandse normering wilt ontwikkelen om een bepaalde standaard neer te zetten, doe je dit in samenwerking met de NEN. Naast het ontwikkelen van Nederlandse normeringen verzorgen zij ook Nederlandse vertalingen van ISO normen. Dit betekent dat wanneer je graag de Nederlandse versie van een ISO norm wilt implementeren, je bij de NEN terecht kunt.

Welke normeringen zijn er?

ISO en NEN hebben honderden normeringen uitgebracht. Er is daarmee voor bijna iedere branche en type werkzaamheden wel een norm die passend is. Uiteraard is de ene norm wel populairder dan de andere en hebben bepaalde normen meer ‘aanzien’. KAM Consultants begeleidt je bij het implementeren van de, in Nederland, meest gekozen normeringen. Deze vind je op onze normpagina voor certificatiebegeleiding. De meest bekende normen lichten wij kort toe:

ISO 9001: Een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Deze norm omvat eisen waar iedere organisatie, ongeacht grootte of branche, aan moet voldoen om goede kwaliteit van haar producten en/of diensten te kunnen leveren. Het certificaat van een ISO 9001 managementsysteem wordt daarom vaak gezien als een kwaliteitskeurmerk.

Wanneer je voldoet aan alle eisen van deze norm, zorg je er voor dat alle processen binnen het bedrijf zo zijn ingericht dat er efficiënt wordt gewerkt en dat klanttevredenheid en continue verbetering centraal staan. Dit betekent onder anderen dat je een duidelijk beeld hebt van hoe het gaat met de organisatie, waar je naar toe wilt en hoe je dit gaat bereiken. Daarnaast betekent het ook dat je constant met een kritisch oog naar de processen kijkt en van je fouten probeert te leren.

Lees meer over ISO 9001

ISO 14001: Een internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Aan de hand van deze normering ontwikkel je een passend milieubeleid en ben je actief bezig om de uitvoering hiervan te borgen. Wil jij laten zien dat jouw organisatie voldoet aan milieuwet- en regelgeving en zoek je naar handvatten om jouw milieuprestaties te verbeteren? In dat geval is het behalen van een ISO 14001 certificaat een goede investering.
Aan de hand van het implementeren van deze norm breng je verschillende milieuaspecten in kaart en onderneem je acties om deze te beheersen. Doordat de norm is gebaseerd op dezelfde structuur als ISO 9001, kun je beide normen gemakkelijk integreren tot één managementsysteem.

Lees meer over het ISO 14001 certificaat

ISO 27001: Een internationale norm voor informatiebeveiliging. In de wereld waarin datalekken steeds vaker voorkomen en de bescherming van gegevens steeds belangrijker wordt, kun je niet meer om adequate informatiebeveiliging heen. De ISO 27001 geeft gehoor aan deze trend door hier eisen aan te stellen.
De norm staat voor een procesmatige aanpak voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging op basis van een Information Security Management System. Met een ISO 27001 certificering kun je aan opdrachtgevers aantonen dat je het beveiligingsproces van hun gegevens goed beheerst.

Lees meer over ISO 27001

Wat zijn de voordelen van een ISO gecertificeerd systeem?

Met een managementsysteem dat is ingericht conform een bepaalde ISO of NEN norm zorg je voor verbeteringen in het deelgebied waar de norm op is gericht. Zo zorg je met ISO 14001 voor betere milieuprestaties, met ISO 9001 krijg je beter grip op je processen, verbeter je efficiëntie en verhoog je klanttevredenheid en met ISO 27001 borg je informatiebeveiliging.

Wanneer een gecertificeerde instelling heeft bevonden dat een organisatie voldoet aan de norm en een certificaat heeft afgegeven, is het dat direct voor iedereen duidelijk dat je voldoet aan de gestelde eisen. Dit geeft klanten zekerheid en levert daarom concurrentievoordeel op.

Hoe behaal ik een ISO gecertificeerd systeem?

Het behalen van een ISO gecertificeerd systeem begint met het inlezen in de verschillende normen: welke normen zijn er en welke sluit(en) het beste aan bij jouw organisatie? Je bent dus al op de goede weg. Als je voor jezelf hebt besloten welke norm je gaat implementeren, kun je op verschillende manieren aan de slag.

Wij zetten de opties even voor je op een rijtje:

 1. Je koopt de norm (de lijst van eisen) bij de NEN en je gaat zelf aan de slag. Het interpreteren en implementeren van de norm is voor veel mensen wel een uitdaging; in de praktijk kiezen de meeste bedrijven voor extra begeleiding.
 2. Je volgt een training. In de vorm van een training wordt de norm door een professional uitgelegd waardoor de stof meer tot de verbeelding gaat spreken. Trainingen zijn specifiek gericht op het opdoen van kennis over een bepaalde norm (normkennis training), maar kunnen ook breder zijn zoals bijvoorbeeld een complete training om auditor te worden. Wil je weten welke trainingen je bij ons kunt volgen? Lees dan meer over onze trainingen.
 3. Je laat je begeleiden. Met een professional die over je schouder meekijkt of voor jou de zaken uitwerkt, weet je zeker dat je een efficiënt systeem opzet dat voldoet aan de eisen.

Begeleiding kan bij ons in de vorm van quickscans, coaching of intensieve begeleiding.

Kies je voor begeleiding door een consultant van KAM Consultants dan ben je 100% zeker van je certificaat tegen vaste projectprijzen.

Als je de onderdelen van de norm eenmaal hebt geïmplementeerd, is het tijd voor de certificatieaudit. Een certificerende instelling komt langs om te controleren of jouw kwaliteitssysteem voldoet aan alle eisen. Dit is best spannend en daarom kan het prettig zijn wanneer één van onze consultants je hierbij ondersteunt.

Als de auditor jouw systeem heeft goedgekeurd, krijg je het felbegeerde certificaat dat je trots kunt inlijsten en op je website mag plaatsen.

Hoe behoud ik een ISO gecertificeerd systeem?

Na het behalen van je certificaat stopt het verhaal natuurlijk niet; het begint nu eigenlijk pas. De normeringen verwachten van jou dat het opgezette managementsysteem een ‘way of life’ wordt. Je moet je systeem daarom goed onderhouden en aantoonbaar werken volgens de manier waarop je hebt gezegd dat je dat gaat doen.

Om ervoor te zorgen dat je dit ook doet, komt de auditor van de certificerende instelling één keer per jaar langs om dit te controleren. Dit gebeurt in cycli van 3 jaar: het eerste jaar krijg je een uitgebreide audit (de certificatieaudit) en dan krijg je twee jaar een controleaudit. Daarna krijg je opnieuw een certificatieaudit.

Het onderhouden van je systeem om continue verbetering te bewerkstelligen, vergt enige kundigheid en tijd. Veel bedrijven laten zich daarom in deze fase nog ondersteunen. Wil je weten wat KAM Consultants hierin kan betekenen? Lees dan meer op deze pagina over onze onderhoudstrajecten.

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is een term die vaak naar voren komt. Klanten eisen een certificering voordat ze een aanbesteding doen, leveranciers sturen hun ISO 9001 certificaat toe zodat je weet dat zij aan de eisen van de norm voldoen. Maar wat is ISO 9001 eigenlijk?

Een internationaal geaccepteerd kwaliteitsmanagementsysteem

Vraag je je af wat ISO 9001 inhoudt, dan is dit de kortste uitleg. ISO 9001 is wereldwijd de meest ingezette norm gericht op kwaliteitsbeheersing. Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is om de organisatie gericht bezig te laten zijn met continue verbetering om zo de tevredenheid van klanten te verhogen.

Daarbij is ISO 9001 op een dusdanige wijze ingericht, dat het aandacht besteedt aan het gehele proces van vertalen van klanteisen (input) tot aan het geleverde product of dienst. Hierbij komt het gehele werkproces van de organisatie aan de orde, gezamenlijk met enkele secundaire processen. Deze secundaire processen ondersteunen de organisatie richting continue verbetering.

De afbeelding hiernaast laat de samenhang van hoofdstukken en onderdelen van de ISO 9001 norm zien. Hier is ook duidelijk dat alles is gericht op het vertalen van de input naar de output, van klanteis naar klanttevredenheid. Daarbij moet de organisatie aandacht besteden aan het beheersen en borgen van de werkzaamheden binnen de organisatie. Hoe uitgebreid dit ingevuld dient te worden, is afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie.

Praktische inrichting van ISO 9001

Belangrijk is dat ISO 9001 niet voorschrijft hoe de organisatie bepaalde zaken moet invullen. De organisatie heeft hierin de vrijheid om de onderdelen op een eigen wijze invulling te geven. Dit geeft direct de kracht van de huidige ISO 9001 weer, organisaties hebben veel meer vrijheid om het managementsysteem op een praktische manier in te richten. Hierbij is de papieren tijger uit het verleden niet meer nodig.

Het kwaliteitshandboek staat centraal

Binnen ISO 9001 staat het kwaliteitshandboek centraal. Dit is een belangrijk onderdeel binnen ISO 9001. Bij het opzetten van een kwaliteitshandboek omschrijft de organisatie hoe men aan de verschillende onderdelen van de norm voldoet. Zo hoeft voor lang niet ieder proces een procedure aanwezig te zijn, een korte omschrijving in het kwaliteitshandboek volstaat voor veel onderdelen.

Hoe interpreteer je de norm?

Een belangrijk onderdeel van het opzetten van een ISO 9001 managementsysteem is het interpreteren van de norm. De norm omschrijft iedere paragraaf erg summier, in een paar kernzinnen. Zeker voor medewerkers die nog niet bekend zijn met de norm kan het interpreteren ervan een behoorlijke kluif zijn. Wil de organisatie de gehele opzet en implementatie door medewerkers laten invoeren, dan kan een cursus ISO 9001 een goede stap zijn om dit mogelijk te maken.

Heb je vragen of wil je advies? Neem contact op.

ISO 9001 certificatie voor ZZP of eenmanszaak: zinvol?

Steeds meer kleine bedrijven zoals eenmanszaken met een paar personeelsleden en zelfs ZZP-bedrijven maken kennis met ISO 9001 en andere managementsystemen. Klanten en overheden eisen steeds meer zekerheden. Eenmanszaken en ZZP-bedrijven die de overheid als opdrachtgever hebben, zijn in de meeste gevallen verplicht het ISO 9001 certificaat te behalen.

Andere redenen waarom Eenmanszaken en ZZP-bedrijven steeds vaker gecertificeerd dienen te worden, komen voort uit scherpere wet- en regelgeving. Voor Mechanisch Boren is sinds 1 januari 2011 een erkenning verplicht. Dit houdt in dat het boorbedrijf het BRL 2100 certificaat moet behalen. Deze norm verplicht echter om ISO 9001 op te zetten en te implementeren. Daarnaast dient VCA te zijn ingevoerd. Gezien er veel ZZP-boorbedrijven zijn, is de impact voor deze ZZP-bedrijven erg groot.

ISO 9001 heeft verschillende onderdelen die voor ZZP-bedrijven niet relevant zijn. Van communicatie is geen sprake, een organisatiestructuur bestaat ook niet. Daarnaast liggen taken en verantwoordelijkheden bij één persoon.  Managementsystemen kunnen de ondernemer wel een handvat geven om zijn organisatie te laten groeien door het jaarlijks nadenken over de context van de organisatie, bepalen van risico's en kansen en behalen van doelstellingen.

Een groot aantal onderdelen binnen ISO 9001 zijn uiteindelijk handig voor iedere organisatie. Zo is het verstandig om na te denken over doelstellingen, de klant centraal te stellen en de tevredenheid van klanten te meten. Verder is het voor iedere organisatie zeer belangrijk om op een gedegen wijze om te gaan met klachten en afwijkingen.

ISO 9001 certificatie houdt echter ook in het vastleggen van informatie en het registeren van verschillende zaken. De meeste Eenmanszaken en  ZZP’ers zien hier erg tegenop, zij willen zich immers bezighouden met het uitoefenen van hun vak. Daarom is het van belang het managementsysteem zo soepel en flexibel mogelijk te houden. Wel heeft een ZZP-bedrijf vaak hogere kosten doordat zij interne audits meestal zullen uitbesteden.

Er kan geconcludeerd worden dat delen van ISO 9001 zeker een handvat bieden aan Eenmanszaken en ZZP-bedrijven. Waar binnen de VCA norm een speciale regeling bestaat voor ZZP-bedrijven, is deze nog niet aanwezig binnen ISO 9001. Gezien het toenemende aantal ZZP-bedrijven en de steeds verder gaande eisen voor deze bedrijven zou een ‘light-versie’ van ISO 9001 zeker van toegevoegde waarde zijn.

Wil je meer informatie na het lezen van dit blogbericht? Of heb je misschien interesse in begeleiding in het implementeren van de ISO 9001? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

ISO 27001: ook geschikt voor kleinere organisaties?

Informatiebeveiliging is een hot item. De borging van informatie is zo cruciaal, dat de ISO 27001 norm steeds populairder wordt. Dit geldt voor grote, maar zeker ook voor kleinere organisaties. De vraag of ISO 27001 ook geschikt is voor kleinere organisaties, kunnen we dan ook positief beantwoorden.

Met de ISO 27001 norm, kun je risico’s ten aanzien van informatiebeveiliging verkleinen door het nemen van een aantal maatregelen. Deze maatregelen kunnen op diverse niveaus worden genomen, waaronder:

 • Beleidsstukken en instructies voor medewerkers;
 • Trainingen en kennis voor medewerkers;
 • Technische maatregelen.

Deze maatregelen komen vanuit diverse onderwerpen, bijvoorbeeld:

 • A5 Informatiebeveiligingsbeleid
 • A6 Organiseren van informatiebeveiliging
 • A7 Veilig personeel
 • A8 Beheer van bedrijfsmiddelen
 • A9 Toegangsbeveiliging
 • A10 Cryptografie
 • A11 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
 • A12 Beveiliging bedrijfsvoering
 • A13 Communicatiebeveiliging
 • A14 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen
 • A15 Leveranciersrelaties
 • A16 Beheer van informatiebeveiligingsincidenten
 • A17 Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer
 • A18 Naleving

Het aantal risico’s en de maatregelen die daarbij horen, zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie en de diensten die de organisatie aanbiedt. Veel maatregelen zijn gericht op het creëren van bewustzijn bij medewerkers. Door de risicogerichte aanpak van ISO 27001, is de norm voor iedere organisatie op goede wijze te implementeren. Ongeacht de grootte van de organisatie.

Wil je meer informatie over de implementatie van ISO 27001 en de mogelijkheden voor ondersteuning? Neem contact op met ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Hoe beïnvloedt de AVG de ISO 9001 audit?

Het is vast geen nieuws meer dat sinds 25 mei 2018 de nieuwe AVG-wetgeving van kracht is. We leggen uit hoe de privacywetgeving de ISO 9001 audit beïnvloedt.

ISO 9001 en wetgeving

De inleidende hoofdstukken van ISO 9001 beschrijven dat deze norm van toepassing is op producten en diensten. Het kwaliteitsmanagementsysteem richt zich dan ook alleen maar op de wet- en regelgeving die van toepassing is op de kwaliteit van de producten en diensten van de organisatie.

De Arbowetgeving is bijvoorbeeld van toepassing op de medewerkers van de organisatie, maar meestal niet zozeer op de producten en diensten. Derhalve zullen de privacy van medewerkers en de personeelsgegevens binnen de organisatie geen onderdeel zijn van een ISO 9001 audit.

Wet- en regelgeving betreffende milieubeheer is daarnaast algemeen op de organisatie gericht en niet direct van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarentegen is bijvoorbeeld de machinerichtlijn heel duidelijk van toepassing op bedrijven die machines produceren en op de markt brengen. Het product moet immers aan deze richtlijnen voldoen.

In de zorg is er veel verschillende wet- en regelgeving die van toepassing is op het verlenen van zorg. Hierin moet dan conform de eisen van de norm rekening worden gehouden met de wetgeving betreffende het product of dienst.

ISO 9001 en privacy

De eigendommen van klanten of externe aanbieders worden behandeld in paragraaf 8.5.3. van ISO 9001:2015. Daarbij staat een duidelijke opmerking:
‘Het eigendom van een klant of externe aanbieder kan materialen, componenten, gereedschappen en apparatuur, gebouwen, intellectueel eigendom en persoonsgegevens omvatten.’

In dit geval worden persoonsgegevens expliciet benoemd. Omdat deze persoonsgegevens eigendom van de klant of externe aanbieder zijn, dient hier binnen het managementsysteem rekening mee te worden gehouden. De mate waarin dit dient te gebeuren, is afhankelijk van de hoeveelheid persoonsgegevens en het gewicht ervan.

In de praktijk betekent dit dat de AVG voornamelijk meegenomen zal worden in bedrijfstakken waar persoonsgegevens verder gaan dan standaard NAW-gegevens en onlosmakelijk zijn verbonden met het product en/of dienst. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Een zorginstelling. Het cliëntdossier en de gegevens van de cliënten bevatten legio persoonsgegevens die goed beveiligd dienen te worden. De AVG zal hierop dan ook zeer zeker getoetst worden.
 • Een telemarketingorganisatie. Deze ontvangt datasets van haar opdrachtgever en moet hier op een wettelijk toegestane wijze mee omgaan.
 • Een vertaalbureau. Zij beschikken over detailinformatie van freelance vertalers. Zij houden vaak meer dan standaard NAW-gegevens bij over vertalers om vast te stellen of iemand over voldoende capaciteiten beschikt.
 • Een detacherings- en/of werving- en selectiebureau. Houden zij zich aan de wettelijke bewaartermijnen? Is er schriftelijke toestemming van kandidaten om de gegevens te bewaren?

De AVG-wetgeving is in een aantal branches een vast onderdeel van een audit.

Certificatietraject

Hoe ziet een certificatietraject eruit?

KAM Consultants hanteert 6 stappen in een certificatietraject.

Stap 1: Inventarisatie

In deze stap stellen we vast hoe er wordt gewerkt binnen het bedrijf. Wat is er al aanwezig en wat moet er nog gedaan worden om te voldoen aan de norm? In deze fase zullen we vooral informatie verzamelen. Een goede manier om deze informatie te verkrijgen is door de dialoog aan te gaan met de medewerkers. We voeren gesprekken met de directie, het MT en andere medewerkers. Verder bekijken we de locatie en bestuderen we interne documenten.

Stap 2: Opzet documentatie zoals procedures en registraties

Nu bekend is hoe de organisatie in elkaar steekt en wat er nog moet worden gedaan om te voldoen aan de norm, kunnen we aan de slag met het opstellen van de documentatie. Deze fase is namelijk gericht op het ‘op papier’ voldoen aan de norm. Dit betekent dat wanneer men kiest voor het coachingtraject in deze fase gestart moet worden met schrijven van procedures en een eventueel handboek. Het bedrijf en de coach gaan gezamenlijk aan de slag om te inventariseren welke processen er lopen en hoe deze globaal zijn vormgegeven. In het coachingtraject stelt het bedrijf aan de hand van instructies zelf de processen op. De consultant zet volgens deze processen, indien gewenst, om in flowcharts.

Wanneer er voor een intensieve begeleidingstraject wordt gekozen, schrijft de consultant de documentatie op basis van de input van het bedrijf. Dit betekent dat de consultant het handboek, processen en desgewenst bijbehorende instructies met taken en bevoegdheden opstelt.

Stap 3: Het bijhouden van registraties

In deze stap laten we jou kennis maken met verschillende registratiebestanden die bijna iedere norm verplicht stelt. Denk aan leveranciersbeoordeling, risicoanalyse, correctieve maatregelen, klachten, klanttevredenheid etc. Wij leren je deze registratiebestanden op te stellen, we beoordelen bestaande bestanden op de bruikbaarheid en leren je de registraties bij te houden. Vervolgens wordt duidelijk hoe je de gegevens kunt gebruiken en analyseren. Op basis hiervan kunnen we een managementsysteem aansturen of bij te sturen.

Stap 4: Uitvoeren van de interne audit

Bijna alle managementsystemen verplichten een organisatie om interne audits uit te voeren. Tijdens zo’n interne audit wordt gekeken naar hoe het managementsysteem functioneert en of nog wordt voldaan aan de norm.

Een interne audit is een hele handige tool om kansen, risico’s en trends waar te nemen. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat je kosten kunt besparen, nieuwe markten kunt aanboren of problemen in de toekomst kunt voorkomen. Het goed uitvoeren van een interne audit is echter niet gemakkelijk. Er komt veel kijken bij het efficiënt opzetten en uitvoeren van een interne audit. Om deze reden bieden wij hier begeleiding in.

Stap: 5 Uitvoeren directiebeoordeling

De directiebeoordeling (managementreview) is een van de belangrijkste documenten binnen het kwaliteitssysteem. Via de directiebeoordeling wordt de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem regelmatig beoordeeld. Diverse onderwerpen zoals resultaten uit audits en tevredenheidsonderzoeken, een analyse van leveranciers en een analyse van ontvangen klachten of incidenten worden samen met de consultant bekeken. Uit de analyses worden mogelijke verbeteracties geformuleerd. Zonder directiebeoordeling die aan alle voorgeschreven eisen voldoet, wordt de organisatie niet gecertificeerd.

Stap 6: Begeleiding gedurende de certificatie audit

We zijn klaar voor de certificatie. Alle onderdelen van de norm zijn beschreven en geïmplementeerd, het wordt tijd om dit te bewijzen in de vorm van een certificaat. Een certificerende instelling zal nu een auditor sturen om te controleren of je inderdaad voldoet aan alle eisen. Voor veel bedrijven is dit een erg spannend moment en daarom is het niet ongewoon dat onze consultant bij de audit aanwezig is om je te ondersteunen.

Ben je benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen bij het implementeren van een gewenste ISO norm? Neem dan contact met ons op zodat we je situatie vrijblijvend kunnen bespreken.

De interne audit: wie mag deze uitvoeren?

ISO-verantwoordelijken binnen kleinere organisaties vragen zich vaak af: “Ik wil als verantwoordelijke voor het managementsysteem zelf de interne audits uitvoeren. Mag dat?”

Een auditor moet objectief zijn

In de meeste normen staat vermeld dat de interne audit moet worden uitgevoerd door iemand die objectief en onpartijdig is. Dit houdt concreet in dat je nooit je eigen werkzaamheden mag toetsen tijdens de interne audit. Wat is een audit immers zonder objectiviteit nog waard?

Als verantwoordelijke voor het managementsysteem, mag je dus ook niet de processen beoordelen die specifiek horen bij het onderhouden van het geheel. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Context en stakeholders*
 • Risico’s en kansen*
 • Gedocumenteerde informatie
 • Interne audits
 • Directiebeoordeling*
 • Klachten
 • Corrigerende maatregelen

* Wanneer dit onder verantwoordelijkheid valt van de coördinator van het managementsysteem. Processen die de verantwoordelijkheid zijn van andere medewerkers, mogen vanzelfsprekend wel worden beoordeeld door de coördinator van het managementsysteem.

Alternatieve methodes voor de interne auditor

Binnen een kleine organisatie kan het lastig of zelfs onmogelijk zijn om de objectiviteit en onpartijdigheid goed te waarborgen. Een alternatieve oplossing kan dan zijn om de interne audit uit te voeren middels het ‘vier-ogen principe’. In dit geval voer je de interne audit uit met twee personen om op deze wijze de objectiviteit zoveel mogelijk te waarborgen.

Er is nog een mogelijkheid. Deze methode wordt nog niet veel gebruikt maar is wel erg interessant. Je zoekt de samenwerking met een externe partij. Wellicht zijn er in jouw netwerk meerdere organisaties die met dezelfde uitdaging zitten. Door interne auditoren uit te wisselen, heb je altijd een objectieve en onpartijdige blik op de processen binnen je organisatie.

Opleidingseisen waaraan aan auditor moet voldoen

In de meeste normen staat geen verplichting tot het volgen van een training tot interne auditor. Zo’n training kan echter wel interessant zijn om te volgen, om op die wijze een betere interne audit uit te kunnen voeren.

Bekijk de mogelijkheid voor externe ondersteuning

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om de interne audits uit te besteden aan externe consultants. Dit niet alleen om de objectiviteit en onpartijdigheid te garanderen, maar ook om iemand met een professionele en frisse blik naar de processen te laten kijken.

Er komt dan meer informatie over verbetermogelijkheden en efficiëntie naar voren door een externe auditor met regelmaat naar de processen te laten kijken.

Volg onze training Interne Auditor of neem contact op voor advies over jouw situatie.

Hoe lang duurt het voor wij gecertificeerd zijn?

De tijd tussen de start van het opzetten van het systeem en het daadwerkelijk behalen van je certificaat is van een aantal zaken afhankelijk:

 • Ten eerste ben je gebonden aan de planning van de certificerende instelling die de certificatie audits moet uitvoeren. Houd er rekening mee dat certificerende instellingen een wachttijd hebben van een aantal weken of soms een aantal maanden. Je kunt dus niet vandaag met een certificerende instelling bellen en verwachten dat er volgende week een auditor voor je deur staat.
 • Houd rekening met de complete duur van certificatieaudits. Een certificerende audit bestaat namelijk uit twee fasen: tussen de fase 1 audit (het doornemen van het handboek) en fase 2 (het controleren of hetgeen je in het handboek hebt geschreven klopt met de manier hoe jullie werken) zit gemiddeld drie tot vier weken. De audits zelf duren een paar dagen, het traject duurt langer door de wachttijd tussen de twee fasen. Omdat een groot deel afhangt van de planning van de door jou gekozen certificerende instelling, is het erg belangrijk om zo snel mogelijk contact met hen op te nemen om een planning vast te stellen.

Je bent nu op de hoogte van het feit dat je voor een groot deel afhankelijk bent van de planning van de certificerende instelling. Maar waar ben je nog meer van afhankelijk?

 • De meest logische factor ligt natuurlijk bij jouw eigen organisatie. Wanneer je zelf aan de slag wilt maar weinig tijd hebt, duurt het natuurlijk langer dan wanneer je heel veel tijd hebt of ervoor kiest het meeste werk aan ons uit te besteden. Als we kijken naar het gemiddelde traject, dan kunnen we zeggen dat je er vanuit kunt gaan dat het ongeveer drie maanden kost om een systeem klaar te maken voor de certificatie. Langzamer kan uiteraard altijd, maar wil je het traject sneller doorlopen dan adviseren we om even contact op te nemen om te kijken of dit realistisch is.
 • Het laatste waar rekening mee moet worden gehouden, is natuurlijk de planning van jouw consultant van KAM Consultants. Uiteraard zorgen wij ervoor dat dit nooit de reden hoeft te zijn om de afgesproken deadline niet te halen. Eén van onze beloften is namelijk dat jij zonder vertragingen voor de afgesproken deadline bent gecertificeerd.
Waar moet ik op letten bij de keuze voor een certificerende instantie?

Er zijn zowel binnen als buiten Nederland veel certificerende instanties. Bij het maken van een keuze voor een certificerende instantie is een aantal zaken belangrijk:

Accreditatie vs geen accreditatie

Belangrijk is om vast te stellen of een certificerende instantie is geaccrediteerd voor een bepaalde norm. Accreditatie betekent dat de certificerende instantie door een Accrediterende Instantie wordt getoetst en beoordeeld om zo te voldoen aan de hoogste standaarden. Een certificaat van een geaccrediteerde certificerende instantie heeft dan ook een hogere waarde dan een certificaat van een certificerende instantie welke niet is geaccrediteerd. Accreditatie is namelijk geen wettelijke verplichting.

Of een certificerende instantie geaccrediteerd is, wordt later ook zichtbaar op je eigen certificaat voor de betreffende norm. Het logo van de accrediterende instantie is namelijk zichtbaar op het certificaat.

Keuze vanuit de branche/klant

Vaak wordt de keuze gemaakt om te kijken welke certificerende instanties bekend zijn in de keten. Zo hebben diverse certificerende instanties een branche waarin ze meer aanwezig zijn dan in andere branches. Soms hebben klanten zelfs een voorkeur. Als een klant een eis stelt voor certificering, dan benoemen zij soms welke certificerende instantie hun voorkeur heeft voor een bepaalde norm.

Prijsvergelijking

Er zitten nog altijd behoorlijke verschillen tussen de tarieven van de certificerende instanties. Voor iedere norm zijn tijdstabellen vastgesteld, hierin is echter enige bewegingsvrijheid. Daarnaast zitten er behoorlijke verschillen tussen de dagtarieven en aanvullende tarieven van de verschillende certificerende instanties. Vraag dus altijd meerdere offertes op om tot een goede prijsvergelijking te komen. Kijk daarbij ook naar alle aanvullende voorwaarden die gesteld worden, zoals reiskosten en administratiekosten voor het opstellen van een certificaat.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op, wij geven je graag advies.

Is het zinvol om een opleiding te volgen naast het begeleidingstraject?

Ga je bij ons een traject aan, dan leren we je alles wat je moet weten over hoe je een efficiënt managementsysteem opzet, bijstuurt, optimaliseert en onderhoudt. Tijdens de sessies met je consultant leer je alle praktische informatie die je anders in een training zou leren maar dan direct toegespitst op jouw situatie. Het is dus niet nodig om zelf nog een aanvullende training te volgen. Uitzondering hierop is wanneer je graag meer specifiek aan de slag wilt op het gebied van auditen. Wil je graag audits uitvoeren bij leveranciers of ingehuurd worden door certificerende instellingen om externe audits uit te voeren, dan heb je een diploma nodig. Onze Lead Auditor trainingen zijn hier uitermate voor geschikt.

Moet ik extra software aanschaffen om een managementsysteem of handboek op te zetten?

Het is onze insteek om iedere organisatie te begeleiden bij het opzetten van een managementsysteem dat passend is voor de organisatie. De enige voorwaarde die wij stellen is dat bepaalde zaken moeten worden vastgelegd. Hoe je dit doet, daar ben je volledig vrij in. Je kunt dit bijvoorbeeld volledig doen in Word en Excel maar je zou ook een ERP of speciaal softwaresysteem kunnen (laten) inrichten. Door de vrijheid die wij je daarin geven, zorgen we ervoor dat je niet onnodig op kosten wordt gejaagd bij het opzetten van een managementsysteem.

Moeten wij straks alles gaan vastleggen in een dik handboek om te voldoen aan ISO?

Zeker niet. Wij zijn namelijk van mening dat een overdaad aan vastlegging absoluut niet bijdraagt aan de efficiëntie van het systeem. Afgelopen jaren zijn er te veel dikke handboeken met stoflagen bij ons voorbij gekomen. Onze consultants zien het als een uitdaging om iedere keer weer een goed werkend systeem op te zetten zonder overbodige informatie. Geen pagina’s met lange processen maar flowcharts, geen 10.000 woorden als het ook in een tabel of Excelsheet kan en alleen die informatie beschrijven die ook werkelijk toegevoegde waarde biedt aan het systeem. Praktisch en straight to the point.

Sinds kort wordt het handboek niet meer verplicht gesteld door de High Level Structurenormen. Wij zijn wel van mening dat er een verwijzend handboek dient te bestaan om toch overzicht te creëren van in management systeem.

Trainingen

Kan ik trainingen ook op eigen tempo volgen?

Ja dat kan zeker! Hiervoor biedt KAM Consultants diverse mogelijkheden.

E-Learning: Aan de hand van E-Learnings kun je veel van onze trainingen op je eigen momenten volgen en online de content doornemen.

Blended Learning: Toch ook een klassikaal aspect of sparren met een professional voor een training? Dan zijn onze Blended Learning oplossingen voor jou ideaal. In deze trainingen creëren we een mogelijkheid om deze deels via E-Learning modules te volgen, deels klassikaal of via een 1 op 1 sessie met onze trainers. Zo kan jij de theoretische kant van de training volgen in eigen tempo en toch genieten van de voordelen van de praktische kennis van een trainer.

Modulaire Lead Auditor trainingen: Wil jij Lead Auditor worden maar red je het niet om op korte termijn 5 dagen beschikbaar te stellen? In dat geval kan je onze Lead Auditor trainingen modulair volgen. Je kan de verschillende onderdelen verspreiden over meerdere maanden om zo de volledige training te doorlopen op de momenten dat het voor jou uitkomt.

Bekijk al onze trainingen om te ontdekken welke opties er mogelijk zijn bij de door jouw gewenste training.

Kan ik worden opgeleid tot auditor?

Om opgeleid te worden tot auditor is het van belang om te weten of je interne auditor (voor je eigen bedrijf) wilt worden of externe auditor (zodat je audits kunt gaan uitvoeren voor externe certificerende instanties). Voor het uitvoeren van interne audits is het van belang om kennis te hebben van de norm en de basisvaardigheden voor interne audits. Een externe auditor moet een Lead Auditor opleiding hebben gevolgd voor de betreffende norm. Voor de normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 biedt KAM Consultants deze Lead Auditor Trainingen aan.

Over KAM Consultants

Waar staat KAM voor?

Wat is KAM?

KAM is de afkorting voor Kwaliteit Arbo Milieu. Deze deelgebieden zijn voor iedere organisatie van toepassing. Zo moeten organisaties voldoen aan verschillende wet- en regelgeving, eisen klanten hoge kwaliteitsstandaarden en eisen medewerkers dat aan het gebied van Arbo en veiligheid aandacht wordt geschonken.

Kwaliteit

Iedere organisatie moet procedures vaststellen om te zorgen dat de juiste kwaliteit wordt geleverd. Of het nou gaat om een ZZP’er of een grote multinational, zonder aandacht aan kwaliteit heeft geen enkele organisatie bestaansrecht op de lange termijn.

Kwaliteitszorg kan zich op verschillende manieren uiten. Dit kan door het vaststellen van doelstellingen op procesgebied, het in kaart brengen van processen of bijvoorbeeld het inrichten van een managementsysteem gericht op kwaliteitszorg, zoals ISO 9001.

Een managementsysteem volgens de ISO 9001 norm is een goede manier om kwaliteitszorg in de organisatie te implementeren, ook wanneer je als organisatie geen behoefte hebt aan het behalen van het ISO 9001 certificaat. ISO 9001 heeft zich al jarenlang bewezen als een uitstekend instrument om kwaliteit te beheersen en continue verbetering mogelijk te maken.

Arbo

Arbo is de afkorting van het woord arbeidsomstandigheden. Iedere organisatie die medewerkers in dienst heeft, moet voldoen aan de Arbowetgeving. Afhankelijk van de grootte van de organisatie dient er aan verschillende eisen te worden voldaan. Alles is gericht op een goed Arbobeleid waar voldoende aandacht wordt besteed aan veiligheid op de werkplek en een gezonde werksituatie. Voor Arbo zijn de normen VCA en ISO 45001 actueel.

Milieu

Milieuzorg is een aspect dat vooral de laatste jaren steeds belangrijker wordt in de bedrijfsvoering. Organisaties zien steeds meer in dat milieuzorg niet alleen goed is voor het milieu, maar een effectief milieubeleid en het beheersen van de milieuprestaties tevens zorgt voor aanzienlijke kostenreductie.

Steeds meer organisaties kiezen er voor om het ISO 14001 certificaat te behalen. De norm voor ISO 14001 is gericht op het voldoen aan wet- en regelgeving, het in kaart brengen van de milieuaspecten en het continu verbeteren van de milieuprestaties van de organisaties. Een stuk bewustzijn speelt hierin ook een centrale rol.

Interesse in één van onze diensten? Neem direct contact op voor een kennismakingsgesprek of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Wat is een KAM systeem?

Een KAM-systeem is een managementsysteem gericht op kwaliteit, Arbo en milieu. Een KAM-systeem is een tool voor het management om de organisatie te sturen, beheersen en te ontwikkelen. Door een praktische opzet en met een bondig handboek creëert de organisatie een tool die naadloos in de organisatie is geïntegreerd.

Het doel van het KAM-systeem is om zorg te dragen dat de organisatie voldoet aan relevante wet- en regelgeving op het gebied van Arbo en milieu. Tevens dienen eisen en wensen op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu beheerst te worden voor de belanghebbenden. Denk daarbij aan de samenleving, de medewerkers en natuurlijk de klanten.

De opbouw van een KAM-systeem

Indien het systeem wordt opgezet om certificatie op het gebied van ISO 9001, ISO 14001, VCA of ISO 45001 mogelijk te maken, moeten alle normelementen worden geïntegreerd. Wanneer dit echter niet het doel is, dan is het verstandig om de opzet van deze normen aan te houden. De normen hebben hun waarde bewezen in het creëren van een managementsysteem waarbij continue verbetering wordt ondersteund.

Onderdelen die in ieder KAM systeem terugkomen:

Een aantal voorbeelden van onderdelen die in een KAM-systeem worden geregeld zijn:

 • Beleid en doelstellingen
 • Relevante wet- en regelgeving en milieuvergunning
 • Processen binnen de organisatie (primair en secundair)
 • Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en opleidingen
 • Interne en externe communicatie
 • Meten en analyseren van processen
 • Continue verbetering

Tevens worden ook wettelijk verplichte onderdelen, zoals een Risico Inventarisatie & Evaluatie en een bedrijfsnoodplan binnen het KAM-systeem geregeld.

Wat kan KAM-Consultants voor jou betekenen?

Het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem en het beheersen van de bedrijfsprocessen kun je uitbesteden aan KAM Consultants. Afhankelijk van jouw wensen komen wij periodiek bij je op locatie en vervullen de rol van de KAM-coördinator. Doordat wij de juiste kennis hiervoor in huis hebben, voeren wij dit efficiënt uit, op een manier waarbij jouw organisatie er daadwerkelijk iets aan heeft.

Interesse? Neem contact met ons op, wij komen graag bij je langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Welke diensten bieden jullie aan?

Bij ons kun je terecht voor trainingen, coachingtrajecten, intensieve begeleiding, quickscans en onderhoudstrajecten.

 • Coaching: we coachen bij het opzetten van het managementsysteem en werken samen om een efficiënt managementsysteem te implementeren. Deze vorm is daarom ook ideaal voor organisaties welke zelf alle details willen weten en graag zelf aan de slag gaan met het opzetten van het managementsysteem. Lees meer over coaching.
 • Intensieve begeleiding: in deze vorm van begeleiding nemen wij onder anderen het schrijven van de documentatie en processen voor onze rekening. Daarnaast begeleiden wij intensief op het gebied van het implementeren van de normvereisten en dragen we zorg voor een efficiënt ingericht managementsysteem. Lees meer over intensieve begeleiding.
 • Quickscan: het was een hot topic binnen ISO Wereld: de update van ISO 9001 en ISO 14001 naar de 2015 versie. Bedrijven waren in die periode zoekende wat dit betekent voor hun managementsysteem en konden hier moeilijk de impact van inschatten. Om bedrijven een goed inzicht te geven in wat de nieuwe norm voor hun managementsysteem betekent heeft KAM-Consultants de Update Quick Scan opgezet. De resultaten van de Update Quick Scan worden verwerkt tot een stappenplan, waarbij de organisatie daarna zelf aan de slag gaat om het managementsysteem te updaten. Lees meer over een quickscan.
 • Onderhoudstrajecten: wij kunnen jou ook na de eerste certificatie blijven begeleiden. Zo kun je ons bijvoorbeeld inschakelen om te helpen met het uitvoeren van je directiebeoordeling en interne audits maar ook met het verder optimaliseren van het systeem. Op deze manier kun je in een rustig tempo verder kennismaken met het ISO systeem en hoef jij je geen zorgen te maken voor de eerste controleaudit. Lees meer over onderhoudstrajecten.
 • Trainingen: word zelf een professional op gebied van ISO certificeringen door een training te volgen in een van onze ISO normen. De trainingen hebben een praktische insteek en persoonlijke aandacht. Wij bieden ook e-learning, incompany trainingen, trainingen op maat en trainingen on the job aan. Ook geschikt voor auditoren. Bekijk hier ons aanbod van trainingen. Wil je meer informatie over deze dienst? Neem dan gerust contact met ons op zodat wij met je mee kunnen denken. Lees meer over trainingen.
Hoe verschillen jullie van concurrenten?

Wij zijn vast niet de eerste en misschien ook niet de laatste website die jij bezoekt over ISO begeleiding. En dat is ook goed. Het opzetten van een goed en passend ISO managementsysteem is namelijk een belangrijke en grote investering in jouw organisatie. Wanneer het goed gebeurt, kun je zelfs continue verbetering realiseren. Omdat een consultant een belangrijke rol speelt in het opzetten en implementeren van het systeem is het belangrijk dat je een juiste keuze maakt. Om je te helpen bij deze keuze willen wij je vertellen waar wij ons in onderscheiden ten opzichte van concurrenten. Zo kun je hopelijk gemakkelijker bepalen of wij een juiste match zijn voor jouw organisatie.

 • Bij KAM Consultants krijg je een vaste prijs voor jouw traject. Bij ons betaal je nooit extra voor gemaakte reiskosten of het beantwoorden van mailtjes; je weet bij ons dus precies waar je aan toe bent.
 • Kies je voor KAM Consultants, dan ben je verzekerd dat je na afronding van het traject het certificaat in handen krijgt. Sinds de oprichting is 100% van onze klanten in één keer, zonder vertragingen, gecertificeerd.
 • Wij werken met interne kwaliteitscontroles in de vorm van wekelijkse projectmeetings. Iedere week worden de projecten besproken om zo in teamverband naar het verbeterpotentieel van jouw systeem te kijken. Op deze manier houden we elkaar scherp en haal jij het maximale uit onze begeleiding.
 • In onze werkwijze staat een praktische inrichting van het systeem voorop. Onze consultants zijn ervaren, hebben een frisse blik en zijn gespecialiseerd in het filteren van overbodige informatie uit het systeem. Bij ons dus geen dikke handboeken maar een efficiënt systeem waar ook echt mee gewerkt wordt.

Ben je overtuigd? Of wil je liever van een van onze medewerkers zelf horen hoe wij jou kunnen helpen? Vraag dan een gratis kennismakingsgesprek aan.

Is het mogelijk om vrijblijvend kennis te maken?

Natuurlijk is dat mogelijk. Wij komen graag eens bij jou op locatie langs om jouw wensen te inventariseren en te onderzoeken hoe wij je kunnen ondersteunen. In dit gratis gesprek kom je meer te weten over onze unieke werkwijze en kun je uitzoeken welke vorm van begeleiding het beste bij jullie organisatie past. Daarna wordt de juiste consultant aan jullie bedrijf gekoppeld die bekend is met de branche. We vinden het namelijk belangrijk dat een consultant jullie bedrijfsvoering begrijpt. Vanuit dit perspectief kunnen de meest efficiënte resultaten worden behaald.

Wacht dus niet langer en bel of mail met een van onze medewerkers om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Dienstverlening van KAM

Krijg ik bij jullie een vaste consultant?

Uiteraard. Wij zijn van mening dat een systeem het beste opgezet kan worden wanneer je begeleid wordt door één persoon. Hij of zij leert jouw bedrijf in een korte tijd goed kennen en kan daardoor het systeem zo inrichten dat deze compleet aansluit bij jullie werkwijze. Om de continuïteit en kwaliteit van jouw traject te waarborgen, zorgen we ervoor dat er altijd een tweede consultant op de hoogte is van jouw traject. Op deze manier houden we elkaar scherp en is het ook mogelijk om een collega te vervangen mocht deze onverhoopt verhinderd zijn.

Is een spoedtraject mogelijk bij jullie?

De mogelijkheid van een spoedtraject is afhankelijk van een aantal factoren zoals: de volwassenheid van het systeem, de grootte van de organisatie, de wensen, en de tijd die intern beschikbaar is gesteld om bezig te gaan met het traject. Daarom is het verstandig om vooraf een inventarisatie te maken. Neem hiervoor contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak of benader ons direct door telefonisch te vragen naar de mogelijkheden.

Kunnen jullie ook een KAM functionaris of KAM coördinator leveren?

De KAM Coördinator is degene in de organisatie die zich bezighoudt met Kwaliteit, Arbo, Milieu en Veiligheid. Hiervoor is specifieke kennis, vooral met betrekking tot wet- en regelgeving, nodig. In kleine en middelgrootte organisaties is de functie van KAM Coördinator vaak geen fulltime werk. De rol wordt ondergebracht bij één van de medewerkers, of er wordt een KAM-adviseur ingehuurd die de rol van KAM-coördinator op zich neemt.

De KAM-adviseurs van KAM Consultants kunnen deze rol op zich nemen. De frequentie hangt af van de complexiteit van de organisatie, de nadruk binnen het KAM-systeem en de wensen van jouw organisatie. Het minimum ligt op één keer per maand. Om de rol van KAM-coördinator te kunnen vervullen, is het van belang betrokken te blijven bij de organisatie. Komt de adviseur slechts sporadisch bij de organisatie, dan is deze betrokkenheid en kennis van de organisatie lastig te bewerkstelligen.

Voordelen van het inhuren van een KAM Functionaris:

 • Altijd beschikken over actuele kennis van wet- en regelgeving en normen;
 • Waar nodig binnen een week inzetbaar;
 • Je zit niet vast aan een contract;
 • Een frisse, onafhankelijke blik op jouw KAM-systeem en jouw organisatie;
 • Gelijktijdig een management adviseur in huis.

Activiteiten die de KAM adviseur kan uitvoeren:

 • Opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van managementsystemen gericht op normen zoals ISO 9001, ISO 14001, VCA en ISO 45001
 • Het in kaart brengen en zorgdragen van naleving op het gebied van wet- en regelgeving;
 • Bijdragen aan continue verbetering van de organisatie;
 • Uitvoeren van interne audits, werkplekinspecties, keuringen en metingen, directiebeoordeling etc.;
 • Het in kaart brengen van bedrijfsprocessen en het richten op verbetering van deze bedrijfsprocessen;
 • Als klankbord dienen binnen de organisatie op het gebied van kwaliteit, Arbo, milieu, veiligheid en bedrijfsvoering;
 • Het adviseren van het management op het gebied van het uitvoeren van managementplannen, verbeterplannen en het bereiken van doelstellingen.

Tevens hebben wij een KAM-adviseur tot onze beschikking die gespecialiseerd is in het implementeren en doorvoeren van Exact Synergy Enterprise binnen de organisatie. Hiermee worden bedrijfsprocessen binnen het systeem verwerkt waardoor deze tastbaarder worden. Met Exact Synergy Enterprise heb je meer grip op de organisatie.

Interesse? Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.

Kunnen we bij jullie vrij kiezen uit certificerende instellingen?

Uiteraard. Je kunt bij ons kiezen uit certificerende instanties die daartoe erkend zijn. Het systeem voldoet gewoon aan de eisen van de betreffende norm, dus het maakt niet uit welke certificerende instantie komt toetsen. Vanuit onze ervaring kunnen we natuurlijk adviezen geven en ondersteunen bij de selectie van een certificerende instelling.

Kunnen jullie ook de offertes bij certificerende instellingen voor ons aanvragen?

Wij nemen graag werk uit handen en willen de totale kosten graag voor je inzichtelijk maken door offertes op te vragen bij certificerende instanties. Het is uiteraard mogelijk om zelf de offertes op te vragen; vraag bij verschillende certificerende instellingen een offerte op zodat je goed de prijzen kunt vergelijken.

Als een traject is afgerond, kunnen we dan nog verdere ondersteuning krijgen?

Jazeker. Wanneer wij een certificatietraject samen hebben afgerond, kunnen wij nog ondersteuning bieden in de vorm van onderhoudstrajecten. We helpen je dan met het up-to-date houden van je systeem en ondersteunen je ook bij het uitvoeren van interne audits en directiebeoordelingen. Zo zorg je ervoor dat je het maximale uit je systeem haalt. Na afloop van het traject bespreken we de mogelijkheden en doen wij een aanbod dat precies aansluit bij de wensen van de organisatie. Bij KAM Consultants gaan we dan ook voor een duurzame relatie.

Mogen jullie ook het certificaat aan ons uitreiken aan het einde van het traject?

Aan het einde van het traject is het aan een onafhankelijke instelling om het certificaat uit te reiken. Onze rol ligt enkel bij het begeleiden van organisaties in het opzetten en implementeren van de ISO systemen. Alleen certificerende instellingen (onafhankelijke partijen die auditoren sturen om te controleren of het systeem daadwerkelijk voldoet aan de eisen van de ISO norm(en)) mogen officiële certificaten uitdelen. Wij zorgen er dus voor dat je systeem voldoet aan de eisen en een certificerende instelling controleert of dit inderdaad het geval is en geeft uiteindelijk het certificaat af. Vind je het lastig om een certificerende instelling te kiezen? Neem dan contact met ons op en wij geven je gratis advies.

Investering

Werken jullie op uurbasis of op projectbasis?

In overleg is beide mogelijk, maar in de basis werken wij met vaste projectprijzen.

Wil je bij ons een traject starten, dan begin je met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek inventariseren wij de wensen en bekijken we samen de mogelijkheden om jouw doelen te bereiken. Op basis van dit gesprek doen we jou een voorstel. Dit voorstel is in de meeste gevallen een vaste projectprijs waarbij je nooit extra betaalt voor reiskosten, telefoongesprekken, mailcontact en extra consulten. Voor jou is dit wel zo praktisch en transparant, want je weet dat je nooit méér betaalt dan de prijs die wij in de eerste instantie hebben geoffreerd. Heb je het gevoel dat jouw project meer baat heeft bij begeleiding op uurbasis? Dan maken we een offerte voor jou met onze uur- en/of dagtarieven.

Worden reiskosten doorberekend?

Nee, bij ons betaal je een vaste prijs voor jouw traject. Reiskosten worden niet apart doorberekend. Ook wanneer je graag zou willen dat wij een keer extra langskomen omdat iets niet helemaal duidelijk is, betaal je geen extra consultancykosten of reiskosten. Zekerheid en transparantie; daar staan wij voor.

Hoeveel kost het om door jullie begeleid te worden?

Zoals je waarschijnlijk al hebt gelezen, bieden wij alleen maar begeleiding op maat. Jouw bedrijf is uniek, dus dan wil je toch ook een uniek prijskaartje voor jouw traject richting een ISO gecertificeerd managementsysteem? Daarom komen wij graag eens langs bij jou op locatie om de wensen, eisen en eigenschappen van jouw organisatie te inventariseren. Op basis van dit gratis gesprek kunnen we een vrijblijvende offerte voor je opmaken.

Over KAM Community

Hoeveel personen mogen er deelnemen aan Masterclasses of Seminars onder één lidmaatschap?

Je mag met maximaal twee personen onder één lidmaatschap deelnemen aan een Seminar of Masterclass.

Moet ik steeds dezelfde persoon mee nemen of mogen deze personen ook wisselen?

Je mag met verschillende personen deel nemen aan een Masterclass of Seminar op één lidmaatschap, zolang dit er niet meer dan twee per deelname zijn.

Voor welke periode kan ik een lidmaatschap aanvragen?

De duur van het lidmaatschap is één jaar vanaf het moment van afsluiten.

Kan ik alleen in Januari een lidmaatschap aanvragen of ook in de rest van het jaar?

Je kan het hele jaar een lidmaatschap aanvragen. De duur van het lidmaatschap is altijd voor één jaar vanaf het moment van afsluiten.

Kan ik ook deelnemen aan een Masterclass of Seminar als ik geen lid ben van KAM Community?

Ja, deelname aan een Masterclass of Seminar is tegen betaling ook mogelijk als je niet lid bent van de KAM Community.

Hoe werkt het opzeggen of verlengen van mijn KAM Community abonnement?

Een KAM Community abonnement sluit je af voor een jaar, tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Wil je na dit jaar verlengen? Dan hoef je niets te doen, dit gaat namelijk automatisch. Wil je na een jaar het abonnement beëindigen? Geef dit dan minimaal één maand voor het verstrijken van het lidmaatschap door via administratie@kam-consultants.nl.

Veelgestelde-vragen-KAM-Consultants

Antwoord op jouw vraag niet gevonden?

Heb je jouw vraag en antwoord niet kunnen vinden op deze pagina? Neem dan contact met ons op, dan beantwoorden wij hem alsnog.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.