CO2-Prestatieladder | Hulp bij certificering

Uitleg & eisen

De trede waarop je je bevindt op de Prestatieladder toont aan hoezeer je CO2-neutraal werkt. Dit instrument helpt je bij het terugdringen van de CO2 uitstoot van je organisatie en is een indicator die je wijst op de punten waar winst te behalen valt.

Haal je voordeel uit dit Prestatieladdercertificaat bij het binnenhalen van aanbestedingen. Bij veel opdrachtgevers krijg je een fictief gunningvoordeel van 5%, waarbij je niveau het voordeelpercentage bepaalt. Haal je een hogere trede? Dan kan het voordeel ook hoger worden.

Word bewust van de eisen binnen deze norm en laat je, in 6 stappen, richting je certificaat begeleiden.

Wat is de CO2-Prestatieladder?
Alles over de betekenis van de norm

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van de CO2 uitstoot en is als initiatief van ProRail ontwikkeld in 2009. Het doel van de Prestatieladder was om leveranciers te belonen als ze zich inspannen om CO2 te reduceren.

Er kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruiken van materialen en duurzame energie. Vooral binnen de interne bedrijfsvoering, bij het werken aan projecten en in de keten. De CO2-Prestatieladder is hiervoor het beste instrument. Dagelijks bewijst het instrument zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. Vooral nu duurzaam en CO2-neutraal ondernemen steeds meer in de spotlights staan. Er zijn nog een aantal grote voordelen bij het behalen van een certificaat van deze norm, denk bijvoorbeeld aan een voorsprong bij aanbestedingen. Hierover lees je later op de pagina meer.

Meer weten?

Je voorbereiden op de certificering
De eisen die de audit stelt
De voordelen van het certificaat
De investering die gemaakt moet worden
Kennismaken met KAM Consultants

KAM consultants - norm co2 prestatieladder
documentation

Geen onnodig uitgebreide documentatie

certificaat

100% succesgarantie tegen vaste prijzen

Kam-icon-binnen-2-weken

Binnen 2 weken starten met het project

Kam-icon-brede-kennis

Brede kennis over normen en branches

Hoe bereid je jouw organisatie voor op de CO2-Prestatieladder certificering?

Je wil of moet een hoger niveau op de CO2-prestatieladder behalen, maar weet niet waar je moet beginnen. In onderstaand stappenplan leggen we eenvoudig uit hoe een organisatie zich voorbereidt op een CO2-prestatieladder certificering.

In 6 stappen naar certificatie

Allereerst ga je inventariseren wat er al aanwezig is binnen het bedrijf dat voldoet aan de aspecten van CO2 prestatieladder. Belangrijk bij deze norm is dat er van een volledig kalenderjaar de emissie uitstoot wordt verzameld. Denk hierbij aan het verbruik van gas, elektriciteit en benzine. Aan de hand van de emissie uitstoot wordt het verbruik opgesteld.

De reductie van het CO2 verbruik moet inzichtelijk en meetbaar worden. Documenteer de maatregelen die worden opgesteld en hang dit onder andere vast aan de doelstellingen, een tijdspad en de middelen. Dit moet niet alleen zichtbaar zijn voor de organisatie, maar voor alle belanghebbende. Maak een pagina op de website aan en zet hier jullie informatie over de CO2-prestatieladder op.

Belangrijk voor het behalen van een hoger CO2-prestatieladder certificaat is dat er actief deel wordt genomen aan verschillende initiatieven van andere organisaties binnen de keten. Vanaf niveau 3 moet aantoonbaar zijn aan welke initiatieven er is deelgenomen of waar jullie initiatiefnemer van zijn. Bij initiatieven moet je denken aan bijeenkomsten bijwonen of organiseren waarbij gezamenlijk wordt nagedacht over CO2 reductie.

De eisen van de norm zijn vertaald naar de nodige documenten. Nu volgt de uitvoering. Op basis van de gemaakte werkafspraken gaan de nodige verantwoordelijken aan de slag om de processen uit te voeren volgens de eisen van de norm.

Een interne audit is een verplicht onderdeel van de norm en toetst het managementsysteem op conformiteit. Een interne audit bestaat uit de toetsing van alle onderdelen van de CO2-prestatieladder. Bij een interne audit is het belangrijk dat de objectiviteit gewaarborgd wordt. Dit kun je doen door iemand de interne audit uit te laten voeren die niet direct betrokken is geweest bij de opzet ervan.

De directiebeoordeling is niet alleen een verplicht onderdeel van de norm, ook wordt er gekeken wat de directie vindt van de effectiviteit van het managementsysteem. Samen werpen jullie een kritische blik op de voortgang van de doelstellingen en de acties die hieruit zijn voortkomen.

Jullie hebben hard gewerkt om een systeem neer te zetten dat daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Het systeem wordt getoetst door een externe auditor van een certificeerde instantie. Om soepel de audit door te komen, is het belangrijk om de energiegegevens inzichtelijk in kaart te brengen en dat alle bewijzen aantoonbaar aanwezig zijn. Benieuwd aan welke eisen je nu daadwerkelijk moet voldoen voor de CO2-prestatieladder? Lees dan verder.

KAM-consultants-norm-CO2-prestatieladder-2

Welke eisen stelt de CO2-prestatieladder?

In de Prestatieladder norm vindt je verschillende eisen over het voeren van een actief CO2 reductiebeleid. Dit reductiebeleid is opgesplitst in vijf niveaus. Voldoe je aantoonbaar aan de eisen? Dan behaal je het CO2 Bewust Certificaat van het desbetreffende niveau. De CO2-Prestatieladder is eenvoudig ingedeeld. Ongeacht het niveau, de volgende vier gebieden zijn belangrijke aandachtspunten:

  • Inzicht in CO2;
  • Doelstelling en maatregelen ten behoeve van CO2;
  • Interne- en Externe Communicatie;
  • Deelnamen en/of organisatie van CO2 reductie initiatieven.

Een andere belangrijke eis van de CO2-prestatieladder is om de organisatie aan te melden bij de SKAO en een factuur voor certificering aan te vragen. Zonder de factuur, krijg je geen certificaat van de CO2-prestatieladder.

De verschillende niveaus van de CO2-Prestatieladder

Het niveau
Niveau 1 Gericht op de CO2 uitstoot en -reductie van je eigen bedrijf. Je bent volledig vrij hoe je de CO2 in kaart brengt.
Niveau 2 Gericht op de CO2 uitstoot en -reductie van je eigen bedrijf.
Niveau 3 Gericht op de CO2 uitstoot en -reductie van je eigen bedrijf. De CO2 footprint van je organisatie moet volgens de internationale standaarden zijn opgesteld. Daarnaast dien je concrete doelstellingen op te stellen, inclusief een uitgewerkt plan van aanpak en heb je een cyclus geïmplementeerd waarmee je het CO2 reductiebeleid monitort en bijstuurt.
Niveau 4 Verbeteren binnen de eigen organisatie + realiseren van CO2 reductie in de keten (stakeholders).
Niveau 5 Verbeteren binnen de eigen organisatie + realiseren van CO2 reductie in de keten (stakeholders).

Wat zijn de grootste voordelen van het behalen van een CO2-Prestatieladder certificaat?

Ben je in het bezit van een CO2-prestatieladder certificaat? Dat kan een voordeel zijn bij aanbestedingen. Je maakt een grotere kans als je in het bezit bent van een certificaat. De meeste opdrachtgevers werken met een fictief gunningvoordeel van 5% (het niveau bepaalt het percentage van voordeel). Tevens werken ze met het principe van ambitieniveau. Dat betekent dat je 12 maanden de tijd hebt om een bepaald niveau op de ladder te behalen.

Het gunningvoordeel is, net zoals de CO2-prestatieladder zelf, geïntroduceerd door ProRail. Beschik je over een certificaat van niveau 5? Dan ontvang je bij ProRail een fictief voordeel van zelfs 10%.

KAM consultants - norm co2 prestatieladder

Welke investering moet ik doen om een CO2-prestatieladder te behalen?

De investering van de certificering is afhankelijk van verschillende factoren. De grootte van de organisatie, de keuze uit het niveau en de wensen & behoeftes van de organisatie. Een organisatie kan ervoor kiezen dat wij alles uit handen nemen; de procesbegeleiding, het uitvoeren van audits en het verzorgen van de vereiste documentatie. Wij zorgen dat alles op orde is en jullie klaar zijn voor de externe audit! Een andere optie is dat wij een coachende rol op ons nemen. Daarmee begeleiden wij het proces en voorzien wij jullie van tips, kennis en de benodigde formats, maar het opstellen van documentatie doe je zelf.

Kan ik een kennismakingsgesprek bij jullie aanvragen?

Wij maken graag een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Zo krijgen wij een eerste beeld van de organisatie en kunnen wij een passende offerte voor jullie opstellen. Tijdens het kennismakingsgesprek komt een van onze consultants langs en samen bespreken jullie de wensen en behoeftes van de organisatie. De consultant bekijkt waar jullie al staan op de CO2-Prestatieladder, vertelt hoe wij te werk gaan en wat wij voor jullie kunnen betekenen. Kies je voor het zelf aan de slag gaan (uiteraard met onze hulp) of wil je liever dat wij alles voor jou uit handen nemen? Tijdens het gesprek bespreken we alle mogelijkheden.

Vul onderstaand contactformulier in en wij komen graag langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Over-KAM-Consultants-bedrijfspand

Klaar om jouw CO2-Prestatieladder certificering te behalen?

Heb je vragen of wil je een vrijblijvende offerte ontvangen? Via onderstaand formulier krijg jij direct persoonlijk advies.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.