CO2-Prestatieladder certificering

Uitleg, eisen en certificering

De trede op de CO2-prestatieladder geeft aan in welke mate je organisatie CO2-neutraal opereert. Dit instrument ondersteunt bij het terugdringen van de CO2-uitstoot van je organisatie en is een indicator die je wijst op de punten waar winst te behalen valt.

Benut de voordelen van het Prestatieladdercertificaat bij het binnenhalen van aanbestedingen. Veel opdrachtgevers hanteren een fictief gunningvoordeel van 5%, waarbij je niveau het voordeelpercentage bepaalt. Haal je een hogere trede? Dan kan het voordeel ook hoger worden.

Word bewust van de eisen binnen deze norm en laat je, in 6 stappen, richting je certificaat begeleiden.

Geen onnodig uitgebreide documentatie

100% succcesgarantie tegen vaste prijzen

Binnen twee weken starten met het project

Brede kennis over normen en branches

De CO2-prestatieladder in het kort

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2 uitstoot.  Het doel van de CO2-prestatieladder is om leveranciers te belonen als ze inspannen om CO2 te reduceren.

Er kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruiken van materialen en duurzame energie. Vooral binnen de interne bedrijfsvoering, bij het werken aan projecten en in de keten. De CO2-Prestatieladder is hiervoor het beste instrument. Dagelijks bewijst het instrument zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. Vooral nu duurzaam en CO2-neutraal ondernemen steeds meer in de spotlights staan. Er zijn nog een aantal grote voordelen bij het behalen van een CO2 certificaat , denk bijvoorbeeld aan een voorsprong bij aanbestedingen. Hierover lees je later op de pagina meer.

co2-prestatieladder-KAM-Consultants

Wij helpen bij het behalen van jouw CO2-prestatieladder certificering

Coaching-traject-KAM-Consultant

Coachingtraject

Bij het opzetten van een managementsysteem sta je voor een flinke uitdaging. Hoe interpreteer je de verschillende eisen? Hoe verzamel...

Lees meer
Onderhoudstraject-ISO-norm-KAM-Consultants

Onderhoudstrajecten

Al het harde werk heeft geresulteerd in een ISO certificaat en een goed functionerend managementsysteem. Maar hoe nu verder? Het...

Lees meer

in 6 stappen naar jouw CO2-prestatieladder certificering

Stap 1 | Inventarisatie

Allereerst ga je inventariseren wat er al aanwezig is binnen het bedrijf dat voldoet aan de aspecten van CO2 prestatieladder. Belangrijk bij deze norm is dat er van een volledig kalenderjaar de emissie uitstoot wordt verzameld. Denk hierbij aan het verbruik van gas, elektriciteit en benzine. Aan de hand van de emissie uitstoot wordt het verbruik opgesteld.

Stap 2 | Opzet documentatie

De reductie van het CO2 verbruik moet inzichtelijk en meetbaar worden. Documenteer de maatregelen die worden opgesteld en hang dit onder andere vast aan de doelstellingen, een tijdspad en de middelen. Dit moet niet alleen zichtbaar zijn voor de organisatie, maar voor alle belanghebbende. Maak een pagina op de website aan en zet hier jullie informatie over de CO2-prestatieladder op.

Belangrijk voor het behalen van een hoger CO2-prestatieladder certificaat is dat er actief deel wordt genomen aan verschillende initiatieven van andere organisaties binnen de keten. Vanaf niveau 3 moet aantoonbaar zijn aan welke initiatieven er is deelgenomen of waar jullie initiatiefnemer van zijn. Bij initiatieven moet je denken aan bijeenkomsten bijwonen of organiseren waarbij gezamenlijk wordt nagedacht over CO2 reductie.

Stap 3 | Implementeren managementsysteem

De eisen van de norm zijn vertaald naar de nodige documenten. Nu volgt de uitvoering. Op basis van de gemaakte werkafspraken gaan de nodige verantwoordelijken aan de slag om de processen uit te voeren volgens de eisen van de norm.

Stap 4 | Interne audit

Een interne audit is een verplicht onderdeel van de norm en toetst het managementsysteem op conformiteit. Een interne audit bestaat uit de toetsing van alle onderdelen van de CO2-prestatieladder. Bij een interne audit is het belangrijk dat de objectiviteit gewaarborgd wordt. Dit kun je doen door iemand de interne audit uit te laten voeren die niet direct betrokken is geweest bij de opzet ervan.

Stap 5 | Directiebeoordeling

De directiebeoordeling is niet alleen een verplicht onderdeel van de norm, ook wordt er gekeken wat de directie vindt van de effectiviteit van het managementsysteem. Samen werpen jullie een kritische blik op de voortgang van de doelstellingen en de acties die hieruit zijn voortkomen.

Stap 6 | Externe audit

Jullie hebben hard gewerkt om een systeem neer te zetten dat daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Het systeem wordt getoetst door een externe auditor van een certificeerde instantie. Om soepel de audit door te komen, is het belangrijk om de energiegegevens inzichtelijk in kaart te brengen en dat alle bewijzen aantoonbaar aanwezig zijn. Benieuwd aan welke eisen je nu daadwerkelijk moet voldoen voor de CO2-prestatieladder? Lees dan verder.

De eisen die de CO2-prestatieladder stelt

De CO2-prestatieladder bevat diverse vereisten voor het implementeren van een actief CO2-reductiebeleid. Deze is onderverdeeld in vijf niveaus. Wanneer je voldoet aan de eisen, behaal je het CO2 Bewust Certificaat van het betreffende niveau. De CO2-prestatieladder kent een heldere structuur. Ongeacht het niveau, staan de volgende vier aandachtsgebieden centraal:

  • Inzicht in CO2;
  • Doelstelling en maatregelen voor CO2-reductie;
  • Interne- en externe communicatie;
  • Deelnamen aan CO2-reductie-initiatieven.

Een andere belangrijke eis van de CO2-prestatieladder is de aanmelding bij het SKAO en het aanvragen va neen factuur voor de certificering. Zonder de factuur, ontvang je geen certificaat van de CO2-prestatieladder.

Wil jij direct een offerte aanvragen?

Onze ISO specialisten helpen je graag!

De verschillende niveaus van de CO2-prestatieladder

Niveau 1

Gericht op de CO2 uitstoot en -reductie van je eigen bedrijf.

opmerking: Je bent volledig vrij hoe je de CO2 in kaart brengt.

Niveau 2

Gericht op de CO2 uitstoot en -reductie van je eigen bedrijf.

Niveau 3

Gericht op de CO2 uitstoot en -reductie van je eigen bedrijf.

Opmerking: De CO2 footprint van je organisatie moet volgens de internationale standaarden zijn opgesteld. Daarnaast dien je concrete doelstellingen op te stellen, inclusief een uitgewerkt plan van aanpak en heb je een cyclus geïmplementeerd waarmee je het CO2 reductiebeleid monitort en bijstuurt.

Niveau 4

Verbeteren binnen de eigen organisatie + realiseren van CO2 reductie in de keten (stakeholders).

Niveau 5

Verbeteren binnen de eigen organisatie + realiseren van CO2 reductie in de keten (stakeholders).

De grootste voordelen van een CO2-prestatieladder certificering

Ben je in het bezit van een CO2-prestatieladder certificaat? Dat kan een voordeel opleveren bij aanbestedingen, aangezien je een grotere kans maakt met een certificaat op zak.  De meeste opdrachtgevers werken met een fictief gunningvoordeel van 5% (het niveau bepaalt het percentage van voordeel). Tevens werken ze met het principe van ambitieniveau. Dat betekent dat je 12 maanden de tijd hebt om een bepaald niveau op de ladder te behalen.

Het gunningvoordeel is, net als de CO2-prestatieladder zelf, is geïntroduceerd door ProRail. Als je beschikt over certificaat op niveau 5, ontvang je bij ProRail zelfs een fictief voordeel van 10%.

Dit kost een CO2-prestatieladder certificering

De investering van de certificering hangt af van verschillende factoren, zoals de omvang van de organisatie, de gekozen certificeringsniveaus en de specifieke wensen en behoeften van de organisatie. Bij KAM Consultants kan je ervoor kiezen om alles uit handen te geven; de procesbegeleiding, het uitvoeren van audits en het verzorgen van de vereiste documentatie. Wij zorgen dat alles op orde is en jullie klaar zijn voor de externe audit! Een andere optie is dat wij een coachende rol op ons nemen. Daarmee begeleiden wij het proces en voorzien wij jullie van tips, kennis en de benodigde formats, maar het opstellen van documentatie doe je zelf.

Interessante artikelen

Persoonlijk advies?

Heb je vragen of wil je een vrijblijvende offerte ontvangen? Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vraag een offerte aan

Naam(Vereist)