CO2 prestatieladder handboek 4.0

Op dit moment wordt een nieuwe versie van de CO2 prestatieladder handboek ontwikkeld, namelijk: CO2 prestatieladder handboek 4.0. In dit artikel gaan we dieper in op de veranderingen en wat voor effect dit heeft voor jou als organisatie. 

Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2 prestatieladder is een instrument dat is ontwikkeld door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Dit instrument helpt organisaties bij het verminderen van hun CO2 uitstoot en moedigt aan om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. De ladder bestaat uit vijf niveaus, elk met specifieke eisen tot het bewustzijn rond CO2 uitstoot. Hoe hoger het behaalde niveau, des te meer je je inzet voor het reduceren van CO2 uitstoot. De niveaus zijn als volgt ingedeeld:

  • Niveau 1: de organisatie heeft inzicht in de eigen energiestromen en de CO2 uitstoot.
  • Niveau 2: de organisatie heeft doelstellingen geformuleerd voor het verminderen van CO2-uitstoot en neemt maatregelen om deze doelstellingen te behalen.
  • Niveau 3: de organisatie communiceert actief over de CO2 prestaties en doelstellingen.
  • Niveau 4: de organisatie heeft inzicht in de CO2 uitstoot in de keten en werkt samen met stakeholders om de CO2 uitstoot te verminderen.
  • Niveau 5: de organisatie heeft niet alleen haar eigen energieverbruik op orde maar is ook verantwoordelijk voor het energiegebruik in de hele keten.

CO2 prestatieladder handboek

Het CO2 prestatieladder handboek is een document dat gebruikt wordt als handleiding voor bedrijven om de eisen en richtlijnen van de CO2 prestatieladder na te leven. Het document bevat richtlijnen en instructies voor het opstellen van een CO2 footprint, het formuleren van doelstellingen en het implementeren van maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen.

Op dit moment zijn diverse maatschappelijke organisaties, opdrachtgevers en opdrachtnemers, samen met het Centraal College van Deskundigen (CCvD), aan het werken aan een nieuwe versie van het handboek, namelijk handboek 4.0. Dit met als doel: nul uitstoot in 2050.

Waarom CO2 prestatieladder handboek 4.0?

Door de snel veranderende ontwikkelingen op maatschappelijk gebied, een grote ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2050 en de  gemaakte afspraken op nationaal, Europees en mondiaal niveau, is besloten om CO2 prestatieladder handboek versie 4.0 te ontwikkelen. In versie 4.0 wordt ook het klimaattransitieplan geïntroduceerd dat aansluit bij de gestelde eisen en de afspraken die zijn gemaakt. Dit zal organisaties helpen om een goede invulling te geven aan hun aanpak voor de klimaattransitie.  

Veranderingen in CO2 prestatieladder
handboek 4.0

Handboek 4.0 brengt verschillende veranderingen met zich mee. Zo wordt in CO2 prestatieladder handboek versie 4.0 het klimaattransitieplan geïntroduceerd. Dit is een lange termijnplan van de organisatie die beschrijft hoe zij klimaatneutraal denken te worden in 2050. Tijdens dit proces stel je een plan van aanpak op, stel je doelstellingen vast en ga je na welke maatregelen je dient te treffen en wanneer.

In tegenstelling tot handboek 3.1, waarbij de focus deels lag op het tonen van goede bedoelingen en het aantonen van aandacht voor CO2 vermindering, legt handboek 4.0 meer de nadruk op het behalen van resultaat. Het hebben van een plan van aanpak en het aangeven van hoe bepaalde doelen bereikt gaan worden, is hierbij van groot belang.

Verwachting is dat in het voorjaar van 2024 er aan de slag kan worden gegaan met handboek versie 4.0.

Meer weten?

Heb je vragen over CO2 prestatieladder handboek 4.0? Of wil je meer weten over de CO2 prestatieladder? Neem gerust contact met ons op of bekijk onze CO2 prestatieladder pagina voor meer informatie.

Stel je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email