Nieuwe Omgevingswet 2024: Wat betekent het voor jou

De Omgevingswet brengt een revolutionaire verandering in het Nederlandse omgevingsrecht. Deze wet, ontworpen om het omgevingsrecht te vereenvoudigen en te stroomlijnen, integreert meerdere bestaande wetten en biedt een samenhangend kader voor het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Voor organisaties betekent dit een nieuwe manier van werken met een focus op flexibiliteit, transparantie en participatie.

Wat is de Omgevingswet

De Omgevingswet, die op 1 januari 2024 is ingegaan, is een integrale wetgeving in Nederland met als doel het omgevingsrecht te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Deze wet biedt een samenhangend kader voor het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Door de invoering van de Omgevingswet worden verschillende bestaande wetten en regelgevingen samengevoegd tot één overkoepelende wet. Dit zorgt voor een set aan regels die in overeenstemming zijn met de eisen die de EU heeft opgesteld met betrekking tot het milieu. De structuur van de milieuregels verandert ook, zoals de vervanging van de A-B-C classificatie van bedrijven door regels die gelden voor activiteiten in plaats van inrichtingen.

Dit gaat er veranderen

Met de komst van de Omgevingswet wordt de regelgeving rondom de fysieke leefomgeving aanzienlijk herzien. Enkele belangrijke veranderingen zijn:

 • Vervanging van de A-B-C classificatie: De bestaande classificatie van bedrijven wordt vervangen door regels die van toepassing zijn op specifieke activiteiten.
 • Omgevingsplan: Gemeenten kunnen alle regels voor de fysieke leefomgeving opnemen in één Omgevingsplan. Dit maakt het voor burgers en bedrijven duidelijker welke regels in een bepaald gebied van toepassing zijn.
 • Omgevingsloket: Er is een nieuw Omgevingsloket ontwikkeld om de uitvoering van de wet te ondersteunen en informatie toegankelijker te maken.
 • Flexibiliteit en maatwerk: De wet biedt meer flexibiliteit in regelgeving, waardoor maatwerk mogelijk is en beter kan worden ingespeeld op lokale omstandigheden.
 • Participatie: De wet legt een sterke nadruk op participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij besluitvormingsprocessen rondom de leefomgeving.

Deze wetten worden opgenomen in de Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt en integreert een groot aantal bestaande wetten en regelgevingen, waaronder:

 • 26 wetten: de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Crisis- en herstelwet, de Interimwet stad-en-milieu-benadering, de Ontgrondingenwet, de Planwet verkeer en vervoer, de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet ruimtelijke ordening.
 • De Waterwet, behalve de regelingen voor het deltaprogramma en het financiële hoofdstuk
 • De Woningwet: bouwregelgeving
 • De Wet milieubeheer: regelgeving over plaatsgebonden activiteiten
 • De Monumentenwet 1988: vergunning archeologische rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologische monumentenzorg in bestemmingsplannen
 • De Wet beheer rijkswaterstaatswerken: vergunning
 • De Spoorwegwet en de Wet lokaal spoor: omgevingsregime
 • De Wet bereikbaarheid en mobiliteit: ruimtelijke doorwerking
 • De Wet luchtvaart: ruimtelijke beperkingen
 • De Mijnbouwwet: milieuregelgeving voor de exclusieve economische zone en veiligheidszone
 • Gedoogplichten uit diverse wetten

Door deze integratie worden de regels en procedures gestroomlijnd, waardoor het eenvoudiger wordt om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Wat betekent het voor jouw organisatie?

Voor jouw organisatie brengt de Omgevingswet enkele veranderingen met zich mee, hoewel lopende vergunningen gedurende 2024 nog geldig blijven. Het is wel belangrijk om te weten aan welke nieuwe wet- en regelgeving je moet voldoen. Dit kan je doen door de volgende stappen te doorlopen:

Stap 1: Maatregelen op maat

Doorloop het proces van Maatregelen op Maat. Dit levert een Excel-document en een PDF op waarin je duidelijk kunt zien aan welke wet- en regelgeving je organisatie moet voldoen. Het Excel-document biedt de mogelijkheid om kolommen toe te voegen voor controle (bijv. relevant ja/nee, uitgevoerd, etc.).

Stap 2: Vergunningscheck

Doorloop de Vergunningscheck. Dit genereert een actielijst in PDF-formaat, waarin duidelijk staat vermeld welke acties je moet ondernemen, zoals het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of het doorgeven van informatie. Deze acties zijn vaak in lijn met de maatregelen uit stap 1.

Voordelen Omgevingswet

De Omgevingswet biedt verschillende voordelen, waaronder:

 • Vereenvoudiging: Door het samenvoegen van verschillende wetten en regelgevingen ontstaat er een duidelijker en eenvoudiger systeem.
 • Flexibiliteit: De wet biedt ruimte voor maatwerkoplossingen die aansluiten bij lokale omstandigheden en specifieke behoeften van organisaties.
 • Transparantie: Het Omgevingsplan en het Omgevingsloket maken het voor burgers en bedrijven duidelijker welke regels gelden en hoe deze moeten worden nageleefd.
 • Participatie: Door de nadruk op participatie worden burgers en bedrijven meer betrokken bij de besluitvorming over hun leefomgeving.

Hoe kan KAM Consultants helpen?

Bij KAM Consultants helpen we je graag verder met advies en begeleiding rondom de Omgevingswet. Onze experts staan klaar om je te ondersteunen bij het navigeren door de nieuwe wetgeving en het implementeren van de noodzakelijke veranderingen binnen je organisatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Omgevingswet en wat deze betekent voor jouw organisatie? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies en begeleiding. Onze experts staan klaar om al je vragen te beantwoorden en je te helpen bij de overgang naar de nieuwe wetgeving.

Stel je vraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email