Werken met risico’s en kansen

Stilstand is achteruitgang. Daarom is het geen optie om oogkleppen op te zetten en je niks aan te trekken van alles dat er om je heen gebeurt. Maar hoe doe je dat dan, actief bewust zijn van de omgeving en hier goed op inspelen? In ISO 9001 is een hele handige manier hiervoor opgenomen: het in kaart brengen van risico’s en kansen. Dit onderdeel borduurt voort op de ‘context van de organisatie’ waarin je wordt gevraagd na te denken over hoe jouw bedrijf zich profileert en hoe deze in de markt staat.

Het uitgangspunt van het in kaart brengen van risico’s en kansen is dat je actief op zoek gaat naar factoren welke zowel positief als negatief invloed kunnen hebben op jouw bedrijf. Positieve invloeden zijn hierbij kansen, en negatieve invloeden zijn bedreigingen of risico’s.

Risico’s

Wanneer er een mogelijkheid bestaat dat een factor een negatieve invloed kan uitoefenen op jouw bedrijf, spreken we over een risico of een bedreiging. Zo’n factor kan ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering gevaar loopt. Een goed voorbeeld van een risico in de productiewereld is dat er niet aan de levertijd kan worden voldaan wanneer er geen personeel meer wordt aangenomen en er meer aanvragen komen. Hoe reëel je dit risico vindt, is per situatie natuurlijk anders. En daarom is het belangrijk om zowel je risico’s als je kansen te beoordelen en hier een gepast plan voor op te stellen.

Kansen

Het idee is dat je kansen kunt gebruiken om je voordeel uit inspanningen te maximaliseren. Een kans kan er ook voor zorgen dat je bijvoorbeeld een nieuwe markt aansnijdt of dat je gaat verhuizen naar een betere locatie. Belangrijk bij kansen is het begrip dat kansen komen en weer voorbijgaan. Gunstige regelingen of mogelijkheden om concurrenten voor te zijn, zijn immers tijdsgebonden. Het is daarom belangrijk om kansen goed te monitoren en regelmatig te checken of er zich geen nieuwe kansen voordoen.

Aan de slag met risico’s en kansen

Hoe je je risico’s en kansen inventariseert en hier een plan voor opstelt, daar ben je vrij in. Het is alleen wel belangrijk dat je tijdens de interne audit kunt nagaan of je inderdaad maatregelen hebt doorgevoerd en of deze effectief zijn gebleken. Belangrijk is daarom dat je risico’s en kansen gaat vastleggen, dat je beschrijft in hoeverre je de kans of het risico reëel of belangrijk acht en dat je beschrijft welke maatregelen je hiervoor gaat nemen.

Een handige methode welke je hiervoor kunt gebruiken is een risicoberekening. Hierin beschrijf je niet alleen je risico maar geef je een cijfer aan de kans dat het risico gaat voorvallen en de gevolgen die hieruit kunnen voortkomen. Vervolgens vermenigvuldig je deze getallen en bekijk je wat het risicogetal is. Op basis van dit risicogetal kun je vervolgens je plan van aanpak opstellen. En wanneer dan ook nog eens beoordeelt of de door jou doorgevoerde maatregelen effectief zijn gebleken, en dat je hier je plan van aanpak weer op wijzigt, heb je alle stappen van Plan-Do-Check-Act doorlopen. Zo simpel kan het dus zijn, onder meer door vastlegging van risico’s en kansen om aan continue verbetering bij te dragen.

Probeer het zelf en download het risico- en kansenregister. Kom je er niet uit? Of wens je meer informatie? Neem dan gerust eens contact met ons op zodat wij je met je vraagstuk kunnen helpen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email