Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is een term die overal naar voren komt. Klanten eisen het, leveranciers sturen hun ISO 9001 certificaat toe. Maar wat is ISO 9001 eigenlijk?

Kwaliteitsmanagementsysteem
Op de vraag: “wat is ISO 9001” kan als kort antwoord worden gegeven: De wereldwijd meest ingezette norm gericht op kwaliteitsbeheersing. Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is om de organisatie gericht bezig te laten zijn met continue verbeteren om zo de tevredenheid van klanten te verhogen.

Daarbij is ISO 9001 op een dusdanige wijze ingericht dat het aandacht besteed aan het gehele proces van vertalen van klanteisen (input) tot aan het geleverde product of dienst. Hierbij komt het gehele werkproces van de organisatie aan de orde, gezamenlijk met enkele secundaire processen. Deze secundaire processen ondersteunen de organisatie richting continue verbetering.

De afbeelding hiernaast laat de samenhang van hoofdstukken en onderdelen van de ISO 9001 norm zien. Hier is ook duidelijk dat alles is gericht op het vertalen van de input naar de output, van klanteis naar klanttevredenheid. Daarbij moet de organisatie aandacht besteden aan het beheersen en borgen van de werkzaamheden binnen de organisatie. Hoe uitgebreid dit ingevuld dient te worden is afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie.

Praktische inrichting
Belangrijk is dat ISO 9001 niet voorschrijft hoe de organisatie bepaalde zaken moet invullen. De organisatie heeft hierin de vrijheid om de onderdelen op een eigen wijze invulling te geven. Dit geeft direct de kracht weer van de huidige ISO 9001:2008 weer, organisaties hebben veel meer vrijheid om het managementsysteem op een praktische manier in te richten. Hierbij is de papieren tijger van het verleden niet meer benodigd.

Kwaliteitshandboek
Op de vraag wat is ISO 9001 zal vaak een antwoord worden gegeven waarbij het kwaliteitshandboek centraal staat. Dit is een belangrijk onderdeel binnen ISO 9001. Bij het opzetten van een kwaliteitshandboek omschrijft de organisatie hoe men aan de verschillende onderdelen van de norm voldoet. Zo hoeft voor lang niet ieder proces een procedure aanwezig te zijn, een korte omschrijving in het kwaliteitshandboek volstaat voor veel onderdelen.

Norminterpretatie
Een belangrijk onderdeel van het opzetten van een ISO 9001 managementsysteem is het interpreteren van de norm. De norm omschrijft iedere paragraaf erg summier, in een paar kernzinnen. Zeker voor medewerkers die nog niet bekend zijn met de norm kan het interpreteren ervan een behoorlijke kluif zijn. Wil de organisatie de gehele opzet en implementatie door medewerkers laten invoeren dan kan een cursus ISO 9001 een goede stap zijn om dit mogelijk te maken.

Ga terug naar veelgestelde vragen.